In het lange termijn NLR Onderzoeksprogramma 2015-2018 presenteert het NLR de besteding van de Rijksbijdrage Programmafinanciering in het jaar 2015. De plannen zijn tot stand gekomen na intensief overleg met het Nederlandse bedrijfsleven en de betrokken overheidsministeries.

De plannen voor de voor het NLR relevante Topsector High Tech Systemen en Materialen en maatschappelijke thema’s Logistiek en Mobiliteit, en Defensie zijn vastgelegd in programma’s voor de onderzoeksdelen: Kennis voor Beleid, Kennis als Vermogen, en Faciliteiten als Vermogen.

Met het publiceren van dit Onderzoeksprogramma stelt het NLR commerciële kennisaanbieders tot 1 november 2014 in de gelegenheid te reageren op de programma’s.