Eurocopter helicopter - Medical Air Assistance

Vliegen met helikopters is betrekkelijk veilig. Toch vinden er in Europa jaarlijks tientallen helikopterongevallen plaats, waaronder een aantal met fatale afloop. In opdracht van EHEST (European Helicopter Safety Team) inventariseerde een technologie-team onder leiding van het NLR veelbelovende en bestaande technologieën om het vliegen met helikopters nog veiliger te maken. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op de Helitech Safety Workshop in Amsterdam op 16 oktober.

De hoofdvraag van het onderzoek was: welke bestaande en nieuwe technologieën kunnen een bijdrage leveren aan het voorkomen van welk type ongeval? Zo is een helikopter die de grond te hard raakt een van de voorkomende ongevallen. Maar hoe kun je er voor zorgen dat het instrument in de cockpit wat de afstand tot de grond aangeeft niet faalt of dat een correcte weergave van het instrument door de vlieger tijdig en juist wordt geïnterpreteerd? Daartoe inventariseerde het ongeval-analyse team van EHEST een groot aantal helikopterongevallen en stelde het vervolgens een top 20 vast van de meest voorkomende ongevalsoorzaken oftewel ‘safety issues’. Tot slot werd door het technologie-team in een ‘technology matrix’ per ‘safety issue’ aangegeven welke technologische oplossingen het meest perspectief boden. Daarbij werd ook meegewogen wanneer dergelijke technologie beschikbaar zou zijn en tegen welke relatieve kosten.

De ‘technology matrix’ biedt de helikopterindustrie handvatten om hun helikopters nog veiliger te maken. Het is tevens bedoeld voor regelgevers en overheden om randvoorwaarden te realiseren voor het nog veiliger gebruik van helikopters. Ook R&D organisaties en universiteiten worden aangemoedigd om nieuwe technologie te ontwerpen of bestaande technologie te verbeteren, in nauwe samenspraak met fabrikanten en regelgevers. http://www.helitechevents.com/