Onze klanten

NLR vertaalt wetenschappelijke kennis naar slimme technologische ideeën op basis waarvan de industrie concrete en concurrerende producten kan ontwikkelen. Het dient dus als een intermediair tussen universiteiten en bedrijven. NLR levert ook materialen voor de ontwikkeling van beleid van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en de milieuaspecten van het luchtverkeer. NLR genereert 75% van zijn omzet uit betaalde opdrachten uit Nederland en andere landen, van overheden tot en met vliegtuigfabrikanten, en van klanten uit zowel de militaire als civiele luchtvaart. Ongeveer de helft van de industriële activiteiten van NLR wordt uitgevoerd in opdracht van MKB’s.

Onze partners

NLR neemt deel aan Europese luchtvaartprojecten die bedoeld zijn om de veiligheid voor passagiers en bemanningsleden te verbeteren en de capaciteit van het luchtruim en de luchthavens te vergroten. De kennis die NLR in het kader van deze projecten opdoet, maakt deel uit van de beantwoording van vragen van de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven.

Zo is het Europese programma Clean Sky bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van baanbrekende technologie voor het verbeteren van de milieuprestaties van vliegtuigen en het luchtverkeer. Dit zal resulteren in stillere en zuinigere vliegtuigen en er eveneens toe bijdragen dat de milieudoelstellingen voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim worden behaald.

NLR werkt nauw samen met nationale industrie en MKB, met onderwijsinstituten, met andere GTI’s en TNO in het kader van TO2, en met internationale partners.