Situational Crisis Management

Hoe kan de operator in de commandopost gebruik maken van alle gegevens op een intuïtieve manier?

Voor het beveiligen van een vliegveld of haven hebben politie en Defensie behoefte aan overzicht. Het NLR heeft in dit kader gewerkt aan het samenbrengen en visualiseren van alle operationele (sensor)informatie op één groot scherm.

Het NLR heeft dit gedaan in opdracht voor Defensie in het kader van het Situational Crisis Management (SCM) project. In het SCM project is een geïntegreerd beveiligingssysteem ontwikkeld dat de situational awareness van een gebied (compound, vliegveld, haven) vergroot voor Defensie & veiligheidsdiensten. Focus was het detecteren, volgen, displayen & communiceren van verschillende dreigingen, door het combineren van sensorinformatie van radars, IR/EO camera’s en blue force trackers.

Visualiseren
NLR heeft gewerkt aan het samenbrengen en visualiseren van operationele (sensor)informatie op het zogenaamde Common Operational Picture (COP). De nadruk lag hierbij op een overzichtsbeeld dat operators in de commandopost op een intuïtieve manier kunnen gebruiken. Daarvoor is specifieke aandacht uitgegaan naar de enorme stroom aan informatie die beschikbaar komt vanuit de gekoppelde sensoren en hoe die informatie weer te geven. Hierbij wordt data van de verschillende sensoren in het systeem gereduceerd tot datgene waar de gebruiker in geïnteresseerd is: afwijkend gedrag herkennen (anomalie detectie) en suggesties tot vervolghandelingen geven.

Video-tracking
Daarnaast heeft het NLR onderzocht hoe informatie van een (onbemand) vliegtuig kan worden geïntegreerd in het overzichtsbeeld. Vanwege zijn flexibiliteit in waarnemingspositie kan een vliegend systeem blind spots van de vast opgestelde sensoren invullen en zo continuïteit en desgewenst extra detail leveren. Tevens heeft het NLR is een video-tracking module ontwikkeld. Deze module maakt het mogelijk om beelden vanuit een vliegend platform van bewegende voertuigen of personen te leveren.

Andere projectpartners waren Thales Nederland, Vigilance en IFEX. Tijdens de eindpresentatie van het project zijn alle technieken getest op de praktische inzet van het systeem in verschillende operationele scenario’s tijdens een defensie-oefening op ’t Harde. De dag is succesvol verlopen, zo is bijvoorbeeld de video-tracking module getest en zijn de beelden beschikbaar gemaakt voor visualisatie op het COP.

Voor een indruk van de defensie-oefening op ’t Harde, bekijk hier de film: http://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2014/15/artikel-xscm