Future Sky is een gezamenlijk onderzoeksinitiatief van de associatie van European Research Establishments in Aviation (EREA). Binnen dit initiatief leveren Koninklijke NLR en haar Europese collega’s een bijdrage aan het vergroten van het concurrentievermogen en de vergroening van de Europese luchtvaart. De doelstellingen hiertoe dienen tegen 2050 te zijn gerealiseerd. Hiertoe werken NLR en de andere EREA partners uitgebreid samen met universiteiten en industriële partners, waarbij de onderzoeksinstellingen de door de EU medegefinancierde projecten matchen met hun eigen institutionele onderzoeksprogramma’s.

Het Future Sky initiatief is onderverdeeld in zes programma’s: Safety, Quiet Air Transport, Energy, Security for aviation, UAM, en Circular Aviation. NLR leidt de programma’s over Safety en Circular Aviation.

Future Sky Safety

Future Sky Safety is een door de EU gefinancierd onderzoeksprogramma op het gebied van de Europese luchtvaartveiligheid, met een geschat initieel budget van ongeveer € 50 miljoen, een programma dat 33 Europese partners samenbrengt om nieuwe gereedschappen en luchtvaartveiligheidsconcepten te ontwikkelen.

De eerste fase van het onderzoeksprogramma richt zich op vier thema’s:

  • Vervaardiging van ultra-veerkrachtige voertuigen en verbetering van de cabineveiligheid
  • Het verminderen van het ongevallenrisico
  • Het verbeteren van processen en technologieën om bijna-totale-controle over de veiligheidsrisico’s te bereiken
  • Het verbeteren van de veiligheidsprestaties onder onvoorziene omstandigheden

Het programma zal ook helpen bij de coördinatie van de onderzoeks- en innovatieagenda’s van de verschillende landen en instellingen, evenals het creëren van synergieën met andere EU-initiatieven op dit gebied (bijv. SESAR, Clean Sky 2). Future Sky Safety is opgezet met een verwachte looptijd van zeven jaar, verdeeld in twee fasen, waarvan de eerste van 4 jaar formeel is goedgekeurd. Het programma is gestart op 1 januari 2015.

Circulaire vluchten

Future Sky Circular Aviation is opgericht in januari 2018 met als doel om de eerste volledig circulaire vlucht te realiseren tegen 2050. Een dergelijk doel kan allereerst alleen worden bereikt door het creëren van bewustzijn in de luchtvaartindustrie over Circulaire Economie en het belang ervan. De luchtvaartindustrie incorporeert van nature aspecten die intrinsiek zijn in Circulaire Economie, zoals kennis van de toeleveringsketen, en het belang van onderhoud en reparaties.

Deze sterke punten kunnen worden gezien als lessons learned voor verschillende industrieën, in de circulaire geest van samenwerking. Ze kunnen ook worden versterkt door meer circulariteitsaspecten in de luchtvaartindustrie op te nemen. Daarom is het van het grootste belang om technische oplossingen te onderzoeken, variërend van digitalisering tot fabricage, van nieuwe ontwerpconcepten tot het gebruik van gerecyclede materialen.

Het programma is actief op zoek naar samenwerking met industriële partners en onderwijs- en onderzoeksinstellingen die actief willen bijdragen aan het combineren van duurzaamheid met economische winst voor de luchtvaartindustrie.