Drones leveren een steeds grotere meerwaarde voor onze maatschappij. Denk alleen al aan het uitvoeren van vluchten voor onderzoek, inspectie en transport. De praktische toepassingen zijn onuitputtelijk. De inzet van de technologie in stedelijk gebied kent nog wel uitdagingen en met het oog op publieke acceptatie is de toegevoegde waarde nog geen gelopen race. De experimenteeromgeving NLR Drone DigiCity helpt hiervoor toepassingen van de grond te krijgen.

Drones hebben een duidelijke plaats verworven in onze huidige samenleving. Al vele jaren zet NLR zich daarbij in voor veilige, efficiënte en praktische toepassingen met deze onbemande vliegende voertuigen. Als aanvulling op het NLR Drone Centre met o.a. een eigen werkplaats, een verharde landingsbaan van ruim 320 meter en een gesloten luchtruim boven het NLR-terrein in Marknesse, opent nu ook Drone DigiCity officieel de deuren.

Experimenteren en co-creatie
Drone DigiCity is de nieuwe testfaciliteit op het NLR Drone Centre in Marknesse. Externe partijen kunnen hier in een configureerbare gesimuleerde stedelijke omgeving experimenteren en hun drones en gerelateerde systemen testen. Ze kunnen daarbij tevens gebruik maken van kantoorwerkplekken en de werkplaats. Hierdoor staan ze direct in contact met andere ondernemers en met de experts van NLR op het gebied van dronetechnologie, wet- en regelgeving en van Innovative Air Mobility (IAM).

“Met de opening biedt NLR allerlei partijen die met drones werken, zoals start-ups, mkb’s en overheidsinstellingen, de mogelijkheid om hun eigen concepten te ontwikkelen en de werking ervan in de praktijk te toetsen”, vertelt Timo Nijman. Hij is namens NLR projectleider van deze nieuwe faciliteit. “Hiermee kunnen klanten in een afgeschermde omgeving bij vastgestelde weersomstandigheden en andere relevante condities bepalen wat de impact van de stad op hun drone is én welke impact de drone op de stad heeft”.

Ruud van Raak van Kansen voor West: “NLR Drone DigiCity heeft veel te bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Naast een geïsoleerde testomgeving met werkplaats, kunnen ondernemers elkaar hier dus ook ontmoeten. In die zin een ideale plek om krachten te bundelen. Een belangrijke reden voor het programma ‘Kansen voor West’ om daarom het project financieel te steunen waarmee het helpt om de concurrentiekracht van met name het mkb te verstevigen”. De samenwerking van NLR met Shore Systems is daarbij een duidelijk voorbeeld van de rol van het mkb bij dit initiatief. De gespecialiseerde partij in de ontwikkeling, het ontwerp en de productie van drones is namelijk inmiddels nauw betrokken bij Drone DigiCity.

Slimme stad
De gesimuleerde stedelijke omgeving bestaat uit 24 zeecontainers die in verschillende configuraties kunnen worden geplaatst. Voor het monitoren van deze omgeving wordt een meetsysteem verder ontwikkeld met een hightech digitale infrastructuur, sensoren en meetapparatuur in de stad en op rondvliegende drones. In het NLR Drone Centre bevindt zich de technische meet- en analyseruimte van Drone DigiCity.

Handelen met voorkennis
Om drones veilig en efficiënt in mogelijk dichtbevolkte of complexe gebieden te vliegen, zullen dronepiloten moeten oefenen door verschillende manoeuvres uit te voeren om bijvoorbeeld obstakels veilig te vermijden en om te leren met specifieke navigatietechnieken te kunnen werken.

Sterke en veranderende luchtstroming rond gebouwen is één van de uitdagingen van vliegen in een stedelijke omgeving. Om te weten met wat voor luchtstromingen de drones te maken kunnen krijgen, heeft NLR in een windtunnel proeven uitgevoerd met een schaalmodel van DigiCity. Op deze wijze is over de hoogte van bijna 8m van DigiCity de snelheid en de stromingsrichting van de lucht op elke 25cm nauwkeurig in kaart gebracht.

Geluidbeleving
Naast veiligheid is uiteraard ook geluidshinder een belangrijke factor. In het NLR Drone Centre bevindt zich de technische meet- en analyseruimte van DigiCity. Door te beoordelen hoe city proof drones zijn, wordt duidelijk wat er nog nodig is voor het realiseren van een praktische en veilige toepassing binnen steden.

Integratie
De toevoeging van het luchtelement en de komst van IAM, waaronder autonome voertuigen in een stedelijke omgeving, zijn nieuwe uitdagingen voor toekomstige mobiliteit. Om de veiligheid en een gebalanceerde kwaliteit van leven te kunnen garanderen voor verkeersdeelnemers en bewoners is nog veel onderzoek nodig. Een experimenteeromgeving zoals Drone DigiCity biedt concrete handvatten om een goed beeld te vormen van wat er daadwerkelijk kan en acceptabel zal zijn in de steden van de toekomst. Hiermee willen de betrokkenen bijdragen aan een vereenvoudiging van de vergunningsprocedure en een kortere time-to-market.

De ligging van Drone DigiCity op het terrein van NLR in Marknesse.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan hier voor aanvullende informatie en contactgegevens: NLR Drone DigiCity.

NLR Drone DigiCity wordt gerealiseerd middels een subsidie van Kansen voor West in het kader van REACT EU en NLR.