Wat doet de TO2-federatie

Een substantieel deel van het toegepaste onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd bij 5 instituten: Deltares, MARIN, TNO, Wageningen University & Research (WUR) en Koninklijke NLR. Deze instituten werken samen in de TO2-federatie. Ze vormen een onderdeel van de nationale kennisinfrastructuur en leveren een bijdrage aan de economie, maatschappij en de overheid. De instituten hebben een bijzondere positie omdat ze een structurele financiering van de rijksoverheid ontvangen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, het versterken van het concurrentievermogen via de topsectorenaanpak en een aantal wettelijke taken uitvoeren.

We richten onze blik op de maatschappelijke uitdagingen die nu en in de komende 10 jaar actueel zijn. Meer dan ooit is het nodig om de kennis en expertise van de TO2-instituten te bundelen en om een goede afstemming tussen fundamenteel en toegepast onderzoek te behouden.

De samenwerkingsprogramma’s tussen de TO2-instituten zijn gericht op de in Horizon 2020 geformuleerde maatschappelijke uitdagingen, waaronder het programma ‘Slim, groen en geïntegreerd vervoer’ (trekker MARIN, deelnemer onder andere NLR) dat zich richt op verbreding van transport waarmee het tevens aansluit bij de NLR-strategie ‘verbreding transport’. Een ander belangrijk programma is ‘Veilige samenleving’ waarvan NLR de trekker is. Dit programma is gerelateerd aan het nationale programma Verbetering Civiel Militaire Samenwerking (VCMS) en betreft onder andere onderwerpen met betrekking tot de bescherming tegen criminaliteit en terrorisme of de beperking van de effecten van dergelijke daden.

TO2 federatie

Resultaten uit het Open Innovatie Netwerk: TO2MORROW-magazine

Oplossingen voor een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland zijn terug te lezen in de jaarlijks terugkerende rapportage van de TO2-instituten. De meest recente en tevens de eerdere edities zijn hier terug te lezen.