Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties en vakbonden hebben vandaag gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Met tien concrete commitments leveren wij een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders. Het doel van de dertig partijen is om samen met de Nederlander, de politiek, partners en sectorpartijen op basis van deze commitments een gezamenlijke actieagenda te verwezenlijken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt. Aansluitend hierop geeft de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie een nadere invulling aan een van de commitments.

De luchtvaart verbindt mensen, economieën en culturen en is cruciaal om goederen zoals medicijnen, vers voedsel en elektronica op tijd op de juiste bestemming te krijgen. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om een nieuwe balans te vinden met de leefomgeving, waarbij de Nederlander betaalbaar kan blijven vliegen en Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld.

Goede balans
De Nederlandse luchtvaartsector heeft perspectief nodig om stappen vooruit te zetten en mee te kunnen bewegen met wereldwijde ontwikkelingen. Door samen de actieagenda succesvol uit te voeren, realiseren we de komende jaren:

 • Een goede balans met de leefomgeving
 • Dat Nederland uitstekend verbonden is met de rest van de wereld
 • Dat vliegen toegankelijk blijft voor alle Nederlanders
 • Steviger mondiaal en Europees beleid
 • Dat Nederland koploper is in de productie, logistiek en afname van duurzame brandstoffen (SAF)
 • Dat we onze klimaatdoelstellingen 2030 hebben gehaald en goed op weg zijn naar Net Zero CO2-uitstoot in 2050
 • Meer internationale treinen en een uitstekende verbondenheid met Schiphol
 • Meer recycling en minder restafval in de luchtvaartsector
 • Stillere Nederlandse luchtvaart in de dag én de nacht
 • Dat innovaties, zoals elektrisch vliegen en op waterstof sneller naar de markt gaan
 • Een goede en veilige werkplek

Deze punten staan beschreven in de tien commitments zoals benoemd in het pamflet ‘Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’.

Michel Peters, CEO van NLR: “Als we in de toekomst willen blijven vliegen moet de impact van de luchtvaart op het klimaat, milieu en de omgeving omlaag en uiteindelijk naar nul. Het is dan ook oprecht bijzonder te noemen dat dertig partijen, betrokken in de luchtvaartsector, dit pamflet ondersteunen. De tien commitments vormen daarbij de basis om samen met de Nederlandse overheid zowel op de korte als op de langere termijn verbeteringen door te voeren ten behoeve van een toekomstbestendige luchtvaart.”

Aanvulling door de luchtvaartmaakindustrie

[Update 23 januari 2024] Op donderdag 18 januari 2024 heeft Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) namens de Nederlandse luchtvaartmaakindustrie zijn aanvullende ambities gepresenteerd. Hiermee wordt een meer gedetailleerde invulling gegeven aan commitment 9 (‘Innovatieve luchtvaart’).Het pamflet ‘Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’ met de tien commitments kun je hier downloaden. De onderstaande partijen zijn hierbij betrokken. Het gepubliceerde document van LRN als aanvulling op commitment negen staat hier.