Raad van Toezicht, van links naar rechts: Leanne van den Hoek, Mark van Rooij, Petri Ykema, Jacqueline Prins, Lies van Kralingen, Jac Jansen.

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van Koninklijke NLR. De RvT-leden geven raad en houden toezicht op het werk van het dagelijks bestuur (de directie).

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling:

  • Jac Jansen, President
  • Leanne van den Hoek
  • Jacqueline Prins
  • Lies van Kralingen
  • Mark van Rooij
  • Petri Ykema

Commissies van de Raad van Toezicht:

  • Auditcommissie: Lies van Kralingen en Mark van Rooij
  • Contacten met de Ondernemingsraad: Petri Ykema
  • Remuneratiecommissie: Jac Jansen en Petri Ykema