Raad van Toezicht NLR, van links naar rechts: Onno den Boer, Mark van Rooij, Jac Jansen, Petri Ykema, Lex Besselink en Stan Dessens

De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling:

  • Jac Jansen, Voorzitter
  • Lex Besselink, Vicevoorzitter
  • Onno den Boer
  • Stan Dessens
  • Mark van Rooij
  • Petri Ykema

Commissies van de Raad van Toezicht:

  • Auditcommissie: Onno den Boer en Mark van Rooij
  • Contacten met de Ondernemingsraad: Petri Ykema en Lex Besselink
  • Remuneratiecommissie: Jac Jansen en Petri Ykema

Felicitaties aan medewerkers NLR ter gelegenheid van het Koninklijk Predicaat

NLR heeft ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan op 5 april 2019, het Koninklijk predicaat ontvangen van Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander. Jac Jansen, voorzitter Raad van Toezicht NLR, heeft namens de raad de felicitaties en erkenning overgebracht aan alle NLR medewerkers die in de afgelopen 100 jaar hieraan hebben bijgedragen. De felicitaties kun je hier lezen.

Zie ook https://www.nlr.nl/nlr-100-jaar/koninklijk-predicaat/