Koninklijke NLR – Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum

Het onderzoekscentrum Koninklijke NLR werkt op objectieve en onafhankelijke wijze met zijn partners aan een betere wereld van morgen. NLR biedt daarbij innovatieve oplossingen en technische expertise en zorgt voor een sterke concurrentiepositie van het bedrijfsleven. NLR is ruim 100 jaar een kennisorganisatie met de diepgewortelde wil om te blijven vernieuwen en zet zich in voor een duurzame, veilige, efficiënte en effectieve lucht- en ruimtevaart.

De combinatie van diepgaand inzicht in de klantbehoefte, multidisciplinaire expertise en toonaangevende onderzoeksfaciliteiten, maakt snel innoveren mogelijk. NLR vormt in binnen- en buitenland de spilfunctie tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en overbrugt de kloof tussen fundamenteel onderzoek en toepassingen in de praktijk. Daarnaast werkt NLR als Groot Technologisch Instituut ruim tien jaar in de TO2-federatie samen aan toegepast onderzoek in Nederland.

Met onze kennis en kunde zijn wij een van de drijvende krachten achter de aerospace sector. In ons eigen land en daarbuiten. Onze medewerkers zoeken onvermoeibaar naar nieuwe technologieën en durven verder te denken. Vertalen trends en ontwikkelingen naar concrete oplossingen voor de markt. Vanuit die drijfveer maken wij de wereld van transport veiliger, duurzamer, efficiënter en effectiever. Wij kijken vooral vooruit. Want om lucht- en ruimtevaart duurzamer en blijvend te maken zullen we onszelf nog meer moeten uitdagen. Hoe zorgen we ervoor dat het milieu minimaal belast wordt? Hoe waarborgen we de luchtvaartveiligheid ondanks de exponentiële groei? Kunnen we het luchtruim nog efficiënter benutten? Hoe kunnen we satellieten en satellietdata optimaal inzetten? De veeleisende en boeiende toekomst vraagt om een nog hogere snelheid van innoveren en intensieve samenwerking. En om de juiste energie. Wij stellen onze kennis en kunde in dienst van die toekomst. Altijd met het belang voor het bedrijfsleven, burgers en het milieu voor ogen.

Je kan ons gerust de spin in het web noemen die wetenschap, overheid en bedrijfsleven met elkaar verbindt. Dat doen wij onder andere met state-of-the-art researchfaciliteiten, zoals field labs, simulatoren en windtunnels. Op lucht- en ruimtevaartgebied zijn wij de strategische partner van de Nederlandse overheid en defensie, en of wij nu werken voor het mkb of voor grote internationale ondernemingen, onze inzet is bij elk project gelijk.

Samen met onze partners mogen wij vorm geven aan de boeiende wereld van morgen. We staan op de drempel van baanbrekende innovaties. Maar plannen en ideeën komen pas in beweging wanneer ze goed gevoed worden met de juiste energie. En het bijzondere is, die bron is nog exact hetzelfde als honderd jaar geleden toen we begonnen. Die drijvende kracht, dat is de kennis van NLR.

Vanuit de hoofdvestigingen in Amsterdam en Marknesse en twee satellietvestigingen, draagt NLR bij aan een veilige en duurzame maatschappij en werkt met partners in vele (defensie)programma’s, onder andere aan complexe composieten constructies voor verkeersvliegtuigen en aan doelgericht gebruik van het F-35-jachtvliegtuig. Daarnaast geeft NLR invulling aan Nederlandse en Europese (klimaat)doelstellingen conform de Luchtvaartnota, de European Green Deal, Flightpath 2050 en door deelname aan programma’s zoals Clean Sky en SESAR.