Kennis en Technologieontwikkeling

Koninklijke NLR is al meer dan 100 jaar de ambitieuze kennisorganisatie met de diepgewortelde wil om te blijven vernieuwen. Vanuit die drijfveer maken wij de wereld van transport veiliger, duurzamer, efficiënter en effectiever. En ook de komende 100 jaar kijken we vooral vooruit. Samen met onze partners mogen wij vorm geven aan de boeiende wereld van morgen.  We staan op de drempel van baanbrekende innovaties. Maar plannen en ideeën komen pas in beweging wanneer ze goed gevoed worden met de juiste energie. En het bijzondere is, die bron is nog exact hetzelfde als in 1919 toen we begonnen. Die drijvende kracht, dat is de kennis van NLR.

Naast de marktsegmenten die we bedienen focussen wij ons op innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante aandachtsgebieden.

NLR-onderzoeksplan en activiteitenverslag

Ieder jaar presenteren we via het NLR Onderzoeksplan de plannen van Koninklijke NLR voor de besteding van de Rijksbijdrage (instituutssubsidie en programmasubsidie) in het aankomende jaar. Het eveneens jaarlijkse NLR Activiteitenverslag bevat een verslag van de activiteiten die NLR in het kader van de ontwikkeling van de kennisbasis en van de vraaggestuurde kennisontwikkeling voor de overheid zijn uitgevoerd. Lees meer.

Toegepast onderzoek

Als kennisorganisatie voert NLR toepassingsgericht onderzoek uit en doet dat in de Nederlandse setting in het kader van de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Deze topsector omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen. Overheid, ondernemingen en onderzoeksorganisaties werken daarbij samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

Binnen de topsector HTSM maakt NLR jaarlijks voorstellen voor inzet van de PPS-toeslag op basis van de Kennis- en Innovatie Agenda voor de hightechsector. Lees meer over de implementatie van deze Publiek-Private Samenwerkingsprojecten.