Duurzaamheid

NLR zoekt oplossingen voor een duurzame luchtvaart die economisch verantwoord is en opereert binnen de grenzen die de samenleving heeft gesteld met betrekking tot duurzaamheid en milieu. NLR is direct betrokken bij de ontwikkeling van zuinigere motoren, lichtere vliegtuigen, stillere landingsprocedures, het gebruik van biobrandstoffen en hybride en elektrisch vliegen.

Naast wat NLR voor zijn klanten doet werkt NLR ook aan het verduurzamen van de eigen organisatie. Hiertoe zijn in de afgelopen jaren gebouwen gerenoveerd of is nieuwbouw gepleegd. Hierbij is grote aandacht besteed aan isolatie en het energieverbruik, waarbij naast de standaard maatregelen ook systemen zijn toegevoegd als Warmte-Koude Opslag en er een aanzet is gedaan voor de plaatsing van zonnepanelen. NLR maakt vanaf 1 januari 2019 gebruik van stroom opgewekt door middel van Europese windenergie. Deze stroom is duurzaam / CO2-neutraal opgewekt.

Daarnaast is het autopark vervangen door elektrische voertuigen. Ook zijn er een extra aantal elektrische laadpalen geplaatst voor bezoekers en medewerkers. Voor de dienstreizen die per vliegtuig worden gemaakt neemt NLR deel in het KLM Corporate Biofuel Project. Tevens heeft NLR e-bikes ter beschikking gesteld voor korte ritjes binnen en rond de eigen vestigingen. Om de reistijden en het daaraan gekoppelde brandstofverbruik van het woon-werkverkeer van de medewerkers te minimaliseren zijn er flexibele werktijden ingesteld. Ook zijn de video-conferencing faciliteiten sterk uitgebreid, om daarmee het aantal reizen te minimaliseren.

NLR heeft ook het papierverbruik verminderd. Publicaties worden gedrukt op hoogwaardig FSC-gecertificeerd papier. Het afval wordt ook gescheiden ingezameld.

CO2 reductie

NLR bepaalt sinds 2016 de CO2-uitstoot conform het Greenhouse Gas Protocol (GHG) en ISO 14064-1 (Greenhouse gases – Part 1). In 2018 bedroegen de scope 1 en 2 emissies in totaal 6.000 ton CO2. Dit is 33% meer dan in het referentie jaar 2016 (4.500 ton CO2). De toename is veroorzaakt door 30% meer stroomverbruik in de vestiging Marknesse en door de stijging van de CO2-emissiefactor voor grijze stroom met 23%. Het toegenomen stroomverbruik in Marknesse hangt samen met het gelijktijdige gebruik van oud- en nieuwbouw en activiteiten betreffende de afronding en inrichting van de nieuwbouw. Ook het gebruik van warmtepompen in de vestigingen Marknesse en Amsterdam verklaart een deel van de toename van het elektriciteitsverbruik (naar schatting 15%).

CO2 emissies NLRIn 2018 is circa 90.000 m3 aardgas minder verbruikt dan in 2016. Dit is een reductie van 17% op gas, oftewel 170 ton CO2.

De grafiek hiernaast geeft de herkomst van de CO2-uitstoot bij NLR in 2018. Het betreft de scope 1 en 2 emissies plus de scope 3 emissies voor zover die veroorzaakt zijn door dienstreizen.

NLR heeft de ambitie de CO2-uitstoot in 2021 met minimaal 67% te reduceren t.o.v. 2016. De reductie zal voornamelijk gerealiseerd worden door inkoop en/of opwekken van duurzame energie.