zogharkHet NLR heeft onlangs van het Franse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een CIR-accreditatie ontvangen, een Frans keurmerk voor instellingen en organisaties die hun kwaliteiten op het gebied van R&D bewezen hebben. De Crédit d’Impôt Recherche (CIR), een Frans instrument dat enigszins lijkt op een combinatie van de WBSO, de RDA en de TKI-toeslag, is gericht op Franse bedrijven die hun R&D uitbesteden aan organisatie zoals het NLR. De fiscale voordelen voor Franse opdrachtgevers aan CIR-erkende organisaties zijn aanzienlijk: opdrachtgevers kunnen 30 procent van hun R&D-uitgaven aftrekken van de belasting tot een plafond van 100 miljoen euro. Frankrijk heeft in dit opzicht één van de aantrekkelijkste regelingen in Europa. Een breed scala aan R&D-kosten (salariskosten, laboratoriumkosten) komt hiervoor in aanmerking. De regeling geldt ook voor buitenlandse private en publieke onderzoeksorganisaties die onderzoek verrichten in opdracht van Franse bedrijven. Hiermee wordt het voor het NLR eenvoudiger om samenwerkingsverbanden aan te gaan met Franse bedrijven en meer opdrachten te genereren uit Frankrijk.

Het NLR heeft de CIR-erkenning verkregen naar aanleiding van het onderzoekswerk dat het heeft gedaan voor het Franse SNECMA (Société Nationale d’Etudes et de Construction de Moteurs d’Aviation). Het betrof metingen om radiale en azimuthale akoestische modes vast te stellen in een ringvormig kanaal achter een lage-druk turbine. Daartoe is door het NLR een “zoghark” ontworpen en gemaakt, die is ingebouwd in de testopstelling bij de klant. De metingen zijn uitgevoerd door een NLR/SNECMA team in Villaroche, Frankrijk.

De CIR-erkenning past in de strategie van het NLR de Franse markt te penetreren, onder meer op het gebied van lichtgewicht materialen en composieten, en op het gebied van gasturbines. Zo werd afgelopen voorjaar met faciliterende ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Parijs een PIB afgesloten, een Convenant Partners for International Business. PIB’s, geïnitieerd door het ministerie van EZ, hebben als doel om de samenwerking van de Nederlandse luchtvaartindustrie in Frankrijk te bevorderen door het identificeren, ontwikkelen en contracteren van opdrachten voor Nederlandse bedrijven. De ambassade speelde vervolgens ook een initiërende rol bij het verkrijgen van de CIR-accreditatie. Het is een goed voorbeeld van samenwerking op internationaal niveau binnen de “Gouden Driehoek” van overheid, kennisorganisaties en bedrijfsleven.