3D printing of airplaneOp 1 oktober 2013 heeft het NLR een symposium georganiseerd over zijn nieuwe, vierjarige ‘Selective Laser Melting’-SLM programma. SLM is een 3D-productiemethode van metalen die sterk in opkomst is. Deze techniek biedt grote voordelen ten opzichte van conventionele productietechnieken, zoals  minder afval, gewichtsreductie en toename in ontwerpvrijheid. Tijdens het symposium werden de aanwezige vertegenwoordigers uit de maakindustrie, Defensie, universiteiten en kennisinstellingen uitgenodigd om zich aan te melden voor participatie in het vierjarige-SLM programma van het NLR.

Voor de toepassing van SLM binnen en buiten de lucht- en ruimtevaartsector is standaardisering van het proces en van grondstoffen van vitaal belang. Daarnaast is er nog grote behoefte aan onderzoek naar de invloed van materiaal- en procesparameters op mechanische eigenschappen en nauwkeurigheid en zullen ontwerpregels moeten worden opgesteld om ontwerpers in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van SLM. Het NLR SLM programma is er op gericht SLM in detail af te stemmen op de technologievragen en wensen vanuit de industrie en daarmee het innovatief en concurrerend vermogen  van de industrie te versterken.  Het NLR heeft in 2012 het besluit genomen om te investeren in een SLM-machine om zo kennis en faciliteiten op dit gebied beschikbaar te kunnen stellen aan de maakindustrie. In 2013 is deze SLM machine geleverd en in gebruik genomen. In januari 2014 zal het NLR starten met een vierjarig programma waarin verschillende technologievraagstukken op het gebied van SLM zullen worden opgepakt. Dit vierjarige SLM programma zal worden opgezet als Publiek Private samenwerking (PPS) en uitgevoerd als een Joint Industrial Participation (JIP) en als zodanig past het ook in het Topsectorenbeleid van de overheid.

De presentaties van het symposium zijn hier te vinden.