Recentelijk hebben CEGIS uit Bangladesh en het NLR een Memorandum of Understanding getekend. Doel van het MoU is om wetenschappelijke en technische samenwerking te versterken op het gebied van ruimtetechnologie en afgeleide toepassingen, aardobservatiegegevens toepassingen en data management strategieën. Daarnaast om commerciële mogelijkheden te verkennen op gebieden zoals projecten en studies over klimaatverandering, klimaatadaptatie, ramp-risicomitigatie en -bestrijding en geïntegreerde milieu-analyses in Bangladesh.

De Directeur van CEGIS, de heer Waji Ullah, en NLR’s Financieel Directeur Leo Esselman tekenden het MoU in Amsterdam na de bespreking en presentatie van gezamenlijk kansen in de Water, Food and Climate Services markt van Bangladesh. Beiden willen hiermee recent geïnitieerde en toekomstige bilaterale programma’s ondersteunen zoals het Bangladesh Deltaplan, Blue Gold Project, Satellite for crops, Flood Early warning systemen, etc. Het NLR kan onder andere satelliet gebaseerde waarschuwingssystemen en (open) satellietgegevens portals maken, die leiden tot een verbeterde informatie-en communicatie-infrastructuur. Dit in samenwerking met partners uit Bangladesh (zoals IWM) en Nederlandse (zoals Deltares).

Met deze infrastructuur kan de basis worden gelegd voor toekomstige duurzame diensten van Bangladeshische en Nederlandse bedrijven en NGO’s (zie ook www.waterandclimateservices.org en bijvoorbeeld BRAC) in hun gezamenlijke inspanning om voedsel-, water- en klimaatgerelateerde problemen te bestrijden in de Bangladesh delta.

Voor meer informatie contact Peter Dieleman (Manager Space Department).

NLR CFO Leo Esselman and the Director of CEGIS Mr Waji Ullah just signed the MoU

NLR Financieel Directeur Leo Esselman en CEGIS Directeur Mr Waji Ullah na het tekenen van het MoU