NLR VST-faciliteit

Onlangs is het NLR-VST-lab verhuisd van de oude huisvesting naar de nieuwbouw van NLR in Marknesse en daar op feestelijke wijze opnieuw in gebruik genomen. In het VST-lab (Vibration and Shocktest Lab) wordt gevoelige apparatuur uit de lucht- en ruimtevaart onderworpen aan schok- en vibratietesten. Daarmee vervult dit onderzoek- en testlaboratorium een essentiële rol in het certificatieproces van fijnmechanische en elektronische apparatuur aan boord van vlieg- en ruimtevaartuigen. Het VST-lab heeft in het verleden regelmatig een update gehad, voldoet aan de strengste eisen en is daarmee klaar voor de toekomst.

Vibratie- en schoktesten maken deel uit van het hele arsenaal van NLR op het gebied van EMC-testen (‘electromagnetische karakeristieken’)  en omgevingstesten, zoals temperatuur- en hoogtetesten. In het totale testtraject vormen de vibratie- en schoktesten vaak het laatste en tevens zwaarste testonderdeel: de testen zijn potentieel destructief. Daarbij wordt de apparatuur blootgesteld aan krachten die overeenkomen met extreme omstandigheden in de praktijk, zoals tijdens de lancering van een raket. In eerste instantie wordt veelal een kwalificatiemodel getest en in tweede instantie een ‘flight model’. Het flight model wordt niet meer in dezelfde mate beproefd als het kwalificatiemodel, maar er wordt vooral gekeken of alles correct gemonteerd en afgesteld is.

Het VST-lab trekt veel belangstelling van de vliegtuig- en ruimtevaartindustrie in binnen- en buitenland. De klanten komen naar NLR omdat het NLR niet alleen test, maar ook onderzoek doet en daarbij zijn ruime kennis op het gebied van schok- en vibratietesten inzet. Dat houdt bijvoorbeeld in dat NLR aanbevelingen doet hoe je het ontwerp van een apparaat dat het schok- en vibratie-examen in eerste instantie niet heeft ‘overleefd’, dusdanig kunt aanpassen dat het de volgende keer de test wel doorstaat. Daarnaast beschikt NLR over integrale kennis van omgevingstesten en over de modernste faciliteiten op dit gebied. Hierdoor fungeert NLR als een one-stop-shop voor fabrikanten van dergelijke apparatuur. Tenslotte is het voor een fabrikant belangrijk als een onafhankelijke en gerenommeerde onderzoekorganisatie als NLR een keurstempel zet op de betreffende apparatuur.

Niet alleen moet de apparatuur die getest wordt aan de hoogste eisen voldoen, dat geldt ook voor het VST-lab zelf. Om aan de zeer strenge eisen van de Raad van Accreditatie te voldoen, moest bijvoorbeeld de hele faciliteit na de verhuizing opnieuw ingeregeld en ingemeten worden. Mede dankzij dit keurmerk heeft NLR met het VST-lab een faciliteit in huis die een onmisbare schakel vormt in het certificatieproces van apparatuur aan boord van vliegtuigen en ruimtevaartuigen. Daardoor levert NLR een directe bijdrage aan de veiligheid van het vliegverkeer en de ruimtevaart in het algemeen en aan de betrouwbaarheid van gevoelige boordapparatuur in het bijzonder.