Onlangs heeft een lokale partner van het NLR op een school in New Delhi-India vliegtuiggeluidmetingen uitgevoerd. Een van de Indiase medewerkers van het team, afgestudeerd bij het NLR, heeft aan de hoogste groepen (17/18 jarigen) een presentatie gegeven over de geluidmetingen en over het belang van een duurzame luchtvaart. Daarbij maakte hij gebruik van presentatiemateriaal van het NLR. De bassischool is een van de ‘noise sensitive locations’ waar geluid gemeten wordt van vliegverkeer rond Indira Gandhi International Airport.

De geluidstudie wordt door het NLR en zijn Indiase partner SHAKAT Aviation uitgevoerd in opdracht van DGCA, het Directorate General of Civil Aviation. De studie moet er toe leiden dat de geluidsoverlast van vliegtuigen rond de luchthaven van Delhi verminderd wordt. Daarvoor moeten uiteindelijk een rechtvaardig en robuust geluidbeleid en handhavingssysteem worden ontwikkeld. In de aanloop daar naar toe is dit onderzoek gericht op het bepalen van de geluidsbelasting en het inventariseren van hinder beperkende maatregelen. Het onderzoek maakt deel uit van de NLR-strategie om een langdurige en vruchtbare samenwerking tot stand te brengen met de Indiase overheid en luchthavenautoriteiten en hen te ondersteunen in hun streven naar een duurzame groei van het Indiase luchttransportsysteem.

De afgelopen zomer rondde het NLR de geluidberekeningen af. Er werden geluidcontouren vastgesteld die de jaarlijkse hoeveelheid vliegtuiggeluid rond de luchthaven weergeven. Onlangs hebben medewerkers van SHAKAT een meetcampagne afgerond waarbij op twintig plekken rond de luchthaven het geluid in kaart is gebracht. Daarbij hebben ze gegevens verzameld van vijf vaste meetpunten en met behulp van een mobiele geluidmeetwagen geluid gemeten op verschillende relevante locaties, waaronder ‘kwetsbare’ locaties als ziekenhuizen en scholen. Momenteel legt het NLR de meetgegevens naast de berekeningen om te kijken of de berekeningen voldoende geldig zijn voor de lokale situatie in Delhi.

Zodra het geluidbeeld compleet is zal het NLR aanbevelingen formuleren hoe het vliegtuiggeluid beperkt kan worden. Dat kan variëren van operationele maatregelen, zoals het anders laten starten en landen van vliegtuigen, tot maatregelen om bewoners en belanghebbenden rond de luchthaven beter te informeren over het vliegverkeer.

De presentatie aan de school is een voorbeeld van maatschappelijk bewust ondernemen van het NLR. Het draagt bij aan het beleid van de lokale Indiase overheid het maatschappelijk draagvlak voor meer duurzaam vliegverkeer te vergroten. Het geeft tevens de goede samenwerking weer tussen het NLR en SHAKAT. Er is destijds bewust samenwerking met SHAKAT gezocht vanwege het feit dat deze lokale partner beter in staat is met de opdrachtgever en andere stakeholders te communiceren over de aanpak van hinder door vliegtuiggeluid en het belang van duurzame luchtvaart. Het definitieve NLR-rapport zal naar verwachting februari 2013 zijn afgerond.