Space navigation

Het NLR heeft een tool ontwikkeld dat de betrouwbaarheid van satellietnavigatie statistisch kan aantonen. Deze maand wordt GIMAT (GNSS Integrity Monitoring and Analysis Tool) ingezet op luchthaven Eelde om de integriteit te checken.

Het Europese Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) heeft 35 ontvangstations die de kwaliteit van het Global Positioning System (GPS)-signaal boven Europa in de gaten houdt. Via drie geostationaire satellieten informeert EGNOS de GPS-gebruikers permanent over de waargenomen status van het systeem. EGNOS vergroot daarmee de nauwkeurigheid en nog belangrijker, de betrouwbaarheid van GPS significant.

Maar wie test de kwaliteit van EGNOS? Daarvoor heeft het NLR, in samenwerking met de partners Technische Universiteit Delft, S&T en Integricom, het tool GIMAT ontwikkeld en gevalideerd in opdracht van het Netherlands Space Office (NSO). GIMAT is een tool waarmee wordt gecontroleerd of EGNOS voldoet.

Vernieuwend aan GIMAT is, dat dit het eerste tool is waarmee een kwantitatieve uitspraak gedaan kan worden over de integriteit van GPS met betrekking tot de eisen van luchtvaartautoriteit ICAO. Want wil een vliegtuig veilig kunnen landen op basis van satellietnavigatie dan mag het navigatiesysteem geen misleidende informatie geven – met alle gevolgen van dien. Statistisch gezien mag het EGNOS systeem maximaal eens in de 23 jaar een fout maken, wil het aan de ICAO eisen voldoen.

De luchtvaartsector maakt op dit moment voornamelijk gebruik van navigatiebakens zoals het Instrument Landing System (ILS) op luchthavens. Een relatief duur systeem dat veel onderhoud en inspectie nodig heeft maar wel uiterst betrouwbaar is. De luchtvaartsector wereldwijd bereidt zich voor op de komst van vliegen (en dus ook landen) op basis van satellietnavigatie. Voordelen hiervan zijn dat het kostenbesparend is, terwijl het ook één groot systeem dat wereldwijd toepasbaar is en dus overal identiek.

Om te zien of GPS samen met EGNOS aan de eisen voldoet, wordt in december 2012 op de luchthaven Eelde een GPS en EGNOS ontvanger geplaatst. Dit, als voorbereiding op het ontwikkelen en in gebruik nemen van een op EGNOS gebaseerde naderingsprocedure voor vliegtuigen. Gedurende drie maanden zal deze ontvanger data verzamelen. Deze data wordt vervolgens ingelezen door GIMAT en GIMAT zal er een statistische analyse op loslaten. Dan zal duidelijk zijn of EGNOS in de omgeving van luchthaven Eelde voldoet aan de ICAO-eisen. Het is de eerste keer dat op deze manier heel fundamenteel statistisch de betrouwbaarheid van satellietnavigatie kan worden aangetoond.

Bezoek ook onze Satellietnavigatie capability pagina.