Space security

Op 20 en 21 november jl. hebben de ministers van de ESA lidstaten in Napels besloten de komende drie jaar voor 10,1 miljard Euro te investeren in ruimtevaartprogramma’s. Nederland heeft hierbij 187 miljoen euro ingeschreven op de verplichte programma’s en 127.6 miljoen euro op de optionele programma’s. ‘Investeren in ruimtevaart is investeren in de economie’ aldus de heer Dordain, Directeur Generaal van ESA. Dit besluit is een belangrijke impuls voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie in het algemeen en het ruimtevaartprogramma van het NLR in het bijzonder. Het betekent dat Nederland voorop blijft lopen op het gebied van ruimtevaart en garandeert het behoud van hoogwaardige werkgelegenheid in deze sector.

Voor het NLR vormen de gemaakte afspraken een directe ondersteuning voor de strategische ambities van het NLR op ruimtevaartgebied. Zo is het voortbestaan gegarandeerd van het User Support and Operations Centre (USOC) bij ESA/ESTEC te Noordwijk, waar het onderzoek van astronauten in het ISS wordt begeleid. Het Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) programma biedt ruimte voor het continueren van onderzoek op het gebied van warmtehuishouding van satellieten. Tot slot biedt het ESA programma handvatten voor NLR-onderzoek ten behoeve van bemande ruimtevaart (Space Expedition Corporation) en composiet structuurdelen voor lanceervoertuigen.

Het NLR speelt met zijn ruimtevaartonderzoek een belangrijke rol in de Gouden Driehoek van overheid, industrie en technologische organisaties. ‘Met onze kennis en kunde dragen we direct bij aan de ontwikkeling van innovatieve en concurrerende producten en diensten in Nederland op het gebied van ruimtevaart, aldus Algemeen Directeur van het NLR Michel Peters.

Bezoek ook NLR Ruimtevaart capabilities