De samenwerkingslocatie MINDbase is afgelopen week geopend. Het doel van de inspirerende omgeving is om beter de verbinding te kunnen maken tussen de betrokken partijen en om relevante netwerken te versterken.

Op 3 maart opende Vice Admiraal de Waard, directeur DMO, het nieuwe innovatiecentrum MIND (Military Innovation by Doing) in het Innovation Dock in Rotterdam. Deze unieke samenwerkingslocatie, genaamd MINDbase, is een initiatief van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in samenwerking met de kennisinstituten Koninklijke NLR, TNO en MARIN. Het heeft als doel om meer verbinding te maken tussen de instellingen onderling, het bedrijfsleven én om relevante netwerken te versterken.
Aanwezig bij de feestelijke opening waren meer dan 100 medewerkers van Defensie, de kennisinstituten, bedrijven, start-ups van het Innovation Dock, en Gemeente en Politie Rotterdam.

Interne vraagstukken openbreken
Door de samenwerkingsruimte is het mogelijk om op een laagdrempelige manier, in een inspirerende omgeving, ideeën uit te wisselen en met elkaar samen te werken aan innovatieve projecten. Onderwerpen en uitdagingen waar organisaties tegenaan lopen worden gezamenlijk opgepakt door van elkaar te leren. Door mensen binnen en buiten de coalities te matchen worden waardevolle verbindingen gecreëerd, om zo innovatie te bevorderen. Met als ultieme doel de krijgsmacht van het meest innovatieve materieel te voorzien.

Innovatie op een historische locatie
Defensie heeft heel bewust voor het RDM Innovation Dock gekozen als locatie voor MINDbase. De voormalige onderzeebootloods kent een rijke defensiegeschiedenis. Er zijn bijvoorbeeld verschillende onderzeeboten van de huidige Walrusklasse gebouwd en te water gelaten.

Momenteel zijn er vele interessante partijen gevestigd in het Innovation Dock. In de hal van 10.000 m2 werken allerlei verschillende technische bedrijven en start-ups. Ieder met veel eigen kennis op gebied van wetenschap, technologie en innovatie. Kennis die complementair is aan die van Defensie, NLR, TNO en MARIN, wanneer ze deze niet direct zelf in huis hebben. Ook is er de mogelijkheid om samen te werken met studenten van de Hogeschool Rotterdam en het Technisch College Rotterdam. Vanuit MINDbase worden in de toekomst opdrachten uitgezet onder deze studenten.
Daarnaast spreekt het Rotterdamse imago erg aan: hard werken en ‘gewoon dingen doen’ is een mentaliteit die bij Defensie, de kennisinstellingen en dus bij MINDbase past.

Een uitgebreid netwerk
MINDbase start als een project. Wanneer de samenwerkingslocatie na de projectperiode een succes blijkt, is de wens om het concept ook toe te passen op andere soortgelijke locaties in Nederland.

MINDbase

Opening Mindbase, Innovatiedock waar DMO’s ‘Militairy Innovation by Doing’ bijeen komt met bedrijfsleven en kennisinstituten.

Lees hier ook het gerelateerde nieuwsbericht over de intentieverklaring voor een vernieuwde samenwerking tussen NLR, TNO, MARIN en DMO.