NLR Hybrid Electric Plane

Koninklijke NLR startte met zijn luchtvaartonderzoeks- en industriepartners in Brussel officieel op 20 januari het IMOTHEP-project; een ambitieus onderzoeksinitiatief voor hybride elektrische voortstuwing, gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020.

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is van cruciaal belang voor de luchtvaart als we nieuwe ontwikkelingen willen kunnen voortzetten in dienst van de samenleving en de mobiliteit van personen en goederen. Dit vraagt om ambitieus onderzoek en disruptieve oplossingen die veel verder gaan dan het verbeteren van de huidige vliegtuigtechnologieën.

Ambitie
Het consortium van 33 partijen uit de onderzoekswereld en de luchtvaartindustrie, onder leiding van het Franse lucht- en ruimtevaartonderzoekscentrum ONERA, werkt aan een ambitieus onderzoeksproject. Hybride elektrische voortstuwing is voor het project een technologie, bedoeld voor de commerciële luchtvaart, die met nieuwe vliegtuigontwerpen een revolutionaire stap kan opleveren bij de zoektocht naar een verbeterde efficiëntie.
IMOTHEP (Investigation and Maturation of Technologies for Hybrid Electric Propulsion), een vierjarige onderzoeks- en innovatietraject ontvangt een subsidie van 10,4 miljoen euro van de Europese Commissie in het kader van het Horizon 2020-programma.

IMOTHEP zal een diepgaand onderzoek uitvoeren naar elektrotechnische technologieën voor hybride elektrische vliegtuigen. Dit in combinatie met het ontwerp van geavanceerde vliegtuigconfiguraties en innovatieve architecturen moet leiden tot synergie tussen voortstuwing en constructie.

Rol van NLR
NLR levert bijdragen voor vier werkpakketten. Op het gebied van integraal vliegtuigontwerp werkt NLR aan multidisciplinaire samenwerkingsmethoden binnen ontwerpcycli om met ontwerpparameters de gevolgen van nieuwe voorstuwingssystemen te onderzoeken. Binnen aerodynamisch ontwerp en integratie onderzoekt NLR de ‘toolchain’ om prestaties van gedistribueerde voortstuwing te schatten. Dit is sterk gerelateerd aan onderzoek om op een nieuwe manier te kijken naar de energiebalans, aangezien voor gedistribueerde voortstuwing de stuwkracht en weerstand minder evident separaat van elkaar zijn te bepalen. Voor de architectuur van de elektronische systemen coördineert NLR het opzetten en integreren van een warmtehuishoudingssysteem voor hybride elektrische vliegtuigen. Ook is er nieuwe regelgeving noodzakelijk om hybride elektrische voortstuwing toe te passen op vliegtuigen. NLR werkt samen met Leonardo Aircraft en EASA om certificatietekortkomingen te identificeren en in toekomstige behoeftes te voorzien.

Het uiteindelijke doel van het project is om een belangrijke stap te zetten in het beoordelen van het potentieel van hybride elektrische voortstuwing waarmee de uitstoot van commerciële luchtvaart vermindert en om uiteindelijk een technologische roadmap op te stellen die de ontwikkeling ervan toont.

Consortium
Het IMOTHEP-consortium is een verzameling van grote Europese vliegtuigfabrikanten (Airbus en Leonardo), toonaangevende motorenfabrikanten (Safran, GE Avio, MTU, ITP en GKN), Europese luchtvaartonderzoeksorganisaties van EREA (ONERA, CIRA, DLR, AIT, ILOT, INCAS en NLR), organisaties voor hoger onderwijs (Université de Lorraine, ISAE / Sup’Aéro, Strathclyde University, TU Braunschweig, Politecnico di Bari, Chalmers University en University of Nottingham), een denktank (Bauhaus Luftfahrt), een intergouvernementele organisatie (Eurocontrol ) en een adviesbureau in innovatiemanagement (L’Up). IMOTHEP krijgt tevens ondersteuning van EASA.

Het consortium bouwt bovendien aan een internationale samenwerking met Rusland, met de betrokkenheid van vijf toonaangevende onderzoeksorganisaties (CIAM, GosNIIAS, MAI, NRC, TsAGI), en met Canada (NRC-CNRC).Ga voor meer informatie ook naar de website van IMOTHEP of neem contact op met de NLR-programmaleider Klimaatneutrale luchtvaart, Herma LAAMA-de Walle (Herma.de.Walle@nlr.nl).