Professional RPAS drone operations

Oplossingen voor een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland. Daar draait het om in de jaarlijks terugkerende rapportage van organisaties voor toegepast onderzoek. De onlangs verschenen editie toont op toegankelijke wijze voorbeelden uit 2019.

Hoe dragen Toegepast Onderzoeksorganisaties of TO2-instellingen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en het beschikbaar houden van vitale infrastructuur, en aan de versterking van de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven?

“Maatschappelijke uitdagingen zijn niet zomaar opgelost. Zij vragen om een brede aanpak vanuit overheid, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven”, zoals Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat tijdens de lancering van de jaarlijkse TO2 Impactrapportage in december 2019 liet weten. “Binnen Nederland spelen TO2-instellingen, waarvoor ik de systeemverantwoordelijke ben, een belangrijke rol doordat zij al die partijen samenbrengen rond gemeenschappelijke behoeften.”

De TO2-instellingen, die verenigd zijn in de TO2-federatie, zijn Koninklijke NLR, TNO, WUR, Deltares en MARIN. In nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceren deze partijen hun Impactrapportage 2019. De daarin benoemde voorbeelden laten zien hoe innovatieve oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, en de betrokken TO2-instellingen laten in dit toegankelijke magazine graag zien welke resultaten hiermee zijn behaald. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe editie uit te brengen.

Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over het ontwikkelen van een drone die zelfstandig reparaties kan uitvoeren aan windmolens op zee, of over slim onderhoud van vliegtuigen waardoor de inzetbaarheid vergroot. Maar ook over het aansturen van poldergemalen met overtollige duurzame energie, het stormbestendig maken van drijvende zonnecentrales en over het betrappen van criminelen op het dark web.

TO2MORROW-Cover

Klik op de afbeelding om de rapportage te bekijken. Of kijk hier voor meer informatie over de TO2-federatie.