Hato International Airport, as seen from the west

 

Voor twee nieuw te bouwen windmolenparken aan de kust van Curaçao is het Air Transport Safety Institute (NLR-ATSI) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de veiligheidsrisico’s voor de aanvliegroutes op HATO Airport en storingen op het radarverkeer in de omgeving. Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek, mede uitgevoerd door TNO, zijn de luchtvaartautoriteiten op Curaçao 11 februari 2010 akkoord gegaan met het plaatsen van de windmolenparken.

De nieuwe windmolens met een as-hoogte van 80 meter en wieken met een diameter van 90 meter vervangen 15 jaar oude windmolens op twee bestaande windmolenparken. NuCapital, de eigenaar van beide windparken, gaf eind 2009 TNO en het NLR-ATSI opdracht om onderzoek te doen naar de invloed van de windmolens op onder meer radarverkeer en mogelijke botsingen. Het NLR-ATSI werd als onafhankelijk instituut door TNO aanbevolen voor het project en voldoet aan de wensen van Vervoersminister van Curaçao Maurice Adriaens, voor onafhankelijk onderzoek. Waar het NLR-ATSI zich specifiek mee bezig heeft gehouden is of de windmolens invloed hebben op de vliegveiligheid en efficiëntie van de vluchtuitvoering.

TNO heeft onderzoek gedaan naar het effect van de windmolens op radardiensten. Vervolgens heeft het NLR-ATSI de effecten en uitkomsten van het TNO onderzoek specifieker in kaart gebracht. Hiervoor onderzocht het NLR-ATSI of en hoe de windmolens invloed hebben op instrument vliegprocedures en visuele vliegprocedures op HATO Airport. Bovendien onderzocht het NLR wat de uiteindelijke invloed is van de windmolens op het werk van Air Traffic Control Services.

Een deel van NLR’s onderzoek heeft betrekking gehad op de consequenties voor de verkeersleidingstaken van de verstoringen van het radarsignaal, die door de windmolens veroorzaakt kunnen worden. Het NLR leverde expertise op het gebied van operationele gevolgen voor HATO Airport in het geval van signaalverstoringen. De windmolens creëren een clutter effect in het signaal van de Primary Surveillance Radar, waardoor de waarneming van vliegtuigen in een beperkt gedeelte van het luchtruim gestoord kan worden. Doordat de blootstelling aan dit clutter effect slechts over een beperkt gebied en voor korte tijd plaatsvindt kan dit door de radar software grotendeels gecompenseerd worden, en is het effect op de taak van de verkeersleider verwaarloosbaar.

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat de windmolens geen effect hebben op de huidige instrument en visuele vluchtprocedures op HATO Airport. Daarom hebben de windmolens dus geen nadelig effect op de veiligheid en efficiëntie van huidige en de toekomstige activiteiten op HATO Airport.