German-Dutch Wind Tunnels

De nieuwe tweemans bobslee waarmee in februari tijdens de Olympische Spelen in Vancouver gestreden wordt om een medaille, is in de windtunnels van het Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) grondig getest.

De bobslee is volledig in Nederland ontwikkeld en gebouwd en is het product van project TopBob. Tijdens het anderhalf jaar durende project werkten diverse organisaties samen en in nauwe samenwerking met de Bob en Slee Bond Nederland (BSBN). Het doel van project TopBob is het verder professionaliseren van de Nederlandse bobsleeën om de kennisachterstand met toplanden als Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Zwitserland en Rusland de komende jaren in te lopen. Het project had als insteek in 2014 tijdens de Winterspelen in Sotsji voor het eerst met compleet Nederlands materiaal deel te nemen aan het bobsleeën. Het ontwikkelingsproces verliep echter veel sneller dan verwacht, waardoor de nieuwe bob in Vancouver ingezet wordt.

In de windtunnels van DNW bestaat de mogelijkheid om de Lage Snelheid Tunnel (LST) zodanig in te richten dat aerodynamisch onderzoek op sportgebied uitgevoerd kan worden. Dit gebeurt enkele keren per jaar, onder andere voor schaatsers, de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), wielrenners en dus ook bobbers.

De nieuwe tweemansbob is onderworpen aan een serie windtunneltests, waarbij de weerstand is gemeten en de stroming gevisualiseerd. Stromingen langs een object kunnen zichtbaar gemaakt worden door middel van rook of met bijvoorbeeld olie, dat oplicht bij ultraviolet licht. Hoeveel weerstand een object ondervindt hangt af van hoe lang en de wijze waarop stromingen tegen een object blijven ‘aanliggen’. Stromingen laten hoe dan ook op een gegeven moment los maar dat moet juist zo lang mogelijk uitgesteld worden. Terwijl een stroming tegen een object aanligt, zal de stroming van laminaire (lage wrijvingsweerstand) naar turbulent (hoge wrijvingsweerstand) om kunnen slaan. De kunst is om, door middel van vormgeving van het object, de stroming zo lang mogelijk laminair aan te laten aanliggen en voordat de stroming laminair loslaat ervoor te zorgen dat de stroming turbulent wordt en uiteindelijk loslaat.