Sensor World

Remote Sensing input voor SensorWorld

Het NLR heeft, in samenwerking met een zevental MKB-partners, de laatste hand gelegd aan een strategisch plan dat multidisciplinaire sensortechnologie, vooral afkomstig van ‘remote sensing-satellieten, koppelt aan een range van economische branches. Dit project, SensorWorld gedoopt, beoogt een significante verbetering van de efficiëntie van bedrijfsprocessen.Het project past binnen het streven van de Europese Unie om binnen het programma Horizon 2020 met een ‘slimme specialisatiestrategie’geselecteerde regio’s te stimuleren om te investeren in technische kennis en kunde waarin ze nu al uitblinken. Ondermeer Flevoland kan hiervan de vruchten plukken, maar de businessmodellen hebben in potentie vanzelfsprekend ook landelijke en internationale reikwijdte.

SensorWorld is een voorbeeld van de wijze waarop de specifieke expertise van het NLR op het terrein van aerospace-toepassing krijgt op niet-luchtvaart gebied. In dit geval beslaat dit terrein tevens een cross-over tussen diverse topsectoren zoals Agro & Food, High Tech Systemen en Materialen en Energie. SensorWorld combineert vraag en aanbod: er is sprake van zowel ’technology push’op sensorgebied, als een duidelijke ‘market pull. Voorbeelden tonen het bestaansrecht en de potentie van het project het beste aan.

Neem Smart Fisheries, ‘slimme visserij.’Het brandstofverbruik van de vloot is een factor van belang binnen de visserijbranche. Nu nog varen de trawlers op een vast moment uit om de visgronden te bereiken. Door rekening te houden met bijvoorbeeld het tij, de voorspelde golfslag of meteorologische omstandigheden, informatie die relatief eenvoudig valt te produceren, kan de afvaart naar een gunstiger, brandstofzuiniger tijdstip worden verschoven. Ook de remmende, brandstofverslindende werking van aangegroeide algen en schelpen, kan met hulp van het slim toepassen van satellietdata worden ingeperkt. Door storende factoren zoals golfslag en wind en dergelijke te elimineren uit het brandstofverbruik blijft het vertragende effect van de aangroei op de romp over. Dit kan een indicatie geven voor een behandeling met anti-fouling, die nu nog meestal op een van te voren vastgesteld tijdstip wordt aangebracht.

De agrarische sector telt eveneens grote kansen voor het huwelijk tussen sensortechnologie en efficiëntere bedrijfsvoering. ‘Remote sensing, sensoren op tractoren en in de landbouwgrond kunnen een nauwkeurig beeld schetsen van de factoren die van belang zijn voor de agrarische bedrijfsvoering, zoals bodemvochtigheid, meteorologische omstandigheden en de staat van het gewas. Intussen zijn ook al tests uitgevoerd met onbemande vliegtuigjes die de boer kunnen laten zien hoe zijn land erbij ligt zonder dat hij zijn erf hoeft te verlaten.

Deze benadering kan ook binnen de windenergie vruchten afwerpen. Windturbine-exploitanten zijn bijvoorbeeld verplicht om een geloofwaardige schatting te geven van hun verwachte leveringgrootte. Deze Power Output Forecasting (POF) is heikele materie: indien de levering kleiner uitvalt, volgt een boete, een teveel wordt nauwelijks gehonoreerd. Met behulp van nauwkeurige meteorologische metingen is deze Power Output nauwkeuriger te voorspellen. Ook de aanlegplanning van windmolenparken kan zijn gebaat bij dergelijke data.

SensorWorld kijkt daarnaast naar slimmere automatisering van stallen die de bedrijfsprocessen op maat kunnen snijden tot op het niveau van de gezondheid van een individuele koe en naar een vergrote doelmatigheid van de glastuinbouw.

Het strategische plan dat nu gereed is en wacht op verdere financiering, geeft een draaiboek voor de ontwikkeling van de relevante sensortechnologie, de methodiek van datamining van de gegevenssets en van de potentie van de diverse business-cases. De verwachting is dat dit bij de betrokken MKB’s leidt tot een verdere groei van de hoogwaardige werkgelegenheid.

Sensor World

Sensor World