rpas human effectiveness

Het integreren van onbemand vliegverkeer in een druk bevlogen luchtruim is in de toekomst een must. De koppeling van een experimenteel grondstation voor onbemande vliegtuigen aan NARSIM, NLR’s onderzoeksimulator voor luchtverkeersleiding, bracht deze internationale ambitie een forse stap dichterbij. En dat is nog maar een van de nuttige toepassingen van dit Multi Unmanned Aircraft Supervision Testbed (MUST), waarvan het NLR en het Duitse zusterinstituut DLR de ontwikkeling ruim twee jaar terug startten.Cockpits van bemande vliegtuigen zijn gedeeltelijk uitontwikkeld, maar dat geldt allerminst voor de aansturing van onbemande toestellen vanaf de grond. MUST is een generiek, modulair, flexibel systeem dat de communicatie over en weer tussen de ‘piloten’ en het onbemande toestel kan testen, of het nu gaat om stuurcommando’s, missieplanning of het goed getimed inschakelen van sensoren.

Onbemande toestellen worden voor een groeiende diversiteit aan taken ingezet. Door de snelle toename van de autonomie van de onbemande vliegtuigen, waarbij ze steeds meer taken kunnen uitvoeren zonder menselijke tussenkomst, wordt daarnaast het verkrijgen van overzicht voor de bemanning op de grond, de zogenoemde situational awareness, een factor die snel aan belang wint. Te denken valt aan het verzamelen van militaire inlichtingen door hoogvliegende grote robots zoals de Global Hawk, maar ook aan kleine toestelletjes als de quadrocopter van Pelican, die bijvoorbeeld bosbranden kunnen detecteren of oliepijpleidingen kunnen controleren. MUST maakt onderzoek hieraan allemaal mogelijk, onafhankelijk van de grootte van het onbemande toestel of de diversiteit van het takenpakket.

Met MUST is ook de interactie tussen de ‘piloten’ en ander relevant personeel te testen. Dankzij de open architectuur en de functionele diversiteit van MUST kon het systeem intussen al deelnemen aan uiteenlopende grootschalige experimenten. Naast de koppeling met NARSIM was MUST ook al geïntegreerd in Purple Nectar, een Nederlandse militaire oefening die de toepassingen van de jongste informatie- en communicatietechnologie test op bruikbaarheid voor de krijgsmacht. Ook kan MUST gekoppeld worden aan Fighter-4-Ship, de simulatiefaciliteit die het NLR ontwikkelde om gevechtsvliegtuigen complexe scenario’s te laten oefenen. Bij al deze exercities konden grote delen van het scenario naar behoefte worden gesimuleerd, waarbij écht materieel en personeel de resterende rollen bekleedden.

MUST is niet alleen bruikbaar voor het ontwikkelen en toetsen van experimentele technieken en procedures, de kennis die het NLR hiermee opdoet kan ook van pas komen bij het concreet ondersteunen van het ministerie van Defensie bij het selecteren van onbemande systemen.

De ontwikkeling van MUST had plaats binnen het kader van AT-One, een strategische samenwerking op het gebied van Air Traffic Management (ATM) tussen het NLR en DLR.

Bezoek ook onze UAS Menselijke Effectiviteit capability pagina.