GRACE

NLR’s Generic Research Aircraft Cockpit Environment (GRACE)

De installatie van het nieuwe projectiesysteem en onderliggende software betekent een belangrijke verbetering voor het realiteitsgehalte van NLR’s generieke, experimentele cockpitsimulator. Deze upgrade, WIDE VISUAL genoemd, maakt het testen van complexere manoeuvres mogelijk, wat ultimo bijdraagt aan de veiligheid van de luchtvaart. Inmiddels is de installatiefase afgerond en zijn testvliegers gestart met het beproeven van deze nieuwe mogelijkheden.Simulators zijn cruciaal voor het trainen van piloten en voor het testen van nieuwe procedures en technologie. Dat laatste gebeurt op de Generic Research Aircraft Cockpit Environment (GRACE) bij de Amsterdamse vestiging van het NLR. Deze simulator bestaat uit een levensechte cockpit uitgerust met modulaire apparatuur. GRACE kan met behulp van een elektrisch bewegingsplatform levensecht worden bewogen. Hoewel GRACE zich al talloze malen nuttig heeft betoond, kwam modernere grafische software en hardware beschikbaar die het hiaat tussen simulatie en werkelijk vliegen nog verder kon verkleinen.

Het WIDE VISUAL bestaat uit drie projectoren, een heel grote spiegel en een bol projectiescherm die de piloten praktisch een compleet blikveld geven. Bij de oudere versie was er niet alleen een kleiner gezichtsveld, maar ook kon de co-piloot niet over de schouder van de piloot heenkijken, noch de piloot over die van hem. De projectoren bevatten LED-lampen die energiezuiniger zijn dan de voorheen gebruikte lampen.Die verbetering van het uitzicht vanuit de simulatorcockpit is relevanter dan op het eerste gezicht lijkt. Zo is het bij het taxiën gebruikelijk dat beide vliegers over elkaars schouder heenkijken om de omgeving op de aanwezigheid van andere taxiënde toestellen of obstakels te checken. Bij lastig aanvliegbare luchthavens, bijvoorbeeld tussen de bergen, is het daarnaast voor kleinere vliegtuigen gebruikelijk om over de landingsbaan heen te vliegen om poolshoogte te nemen over de precieze locatie hiervan. Met het WIDE VISUAL is dit mogelijk, bij de oudere variant was dat dus niet het geval.

Op dit moment is het WIDE VISUAL al volop in gebruik ten behoeve van het project Aircraft and Rotorcraft Pilot Coupling , Tools and Techniques for Allevation and Detection (ARISTOTEL). Dit project richt zich op het verkomen van ‘aircraft pilot coupling, een fenomeen waarbij de vlieger en besturingsysteem verkeerd op elkaar reageren waardoor het vliegtuig onbestuurbaar kan worden, met voor de hand liggend risico.

Bij een van de experimenten binnen dit project moet een vlieger adequaat reageren wanneer de landingsbaan ineens 30 meter van plaats verspringt. De noodzakelijke corrigerende bewegingen van de piloot geven inzicht in de onderliggende mechanismen van de aircraft pilot coupling.

De variabelen bij dit scenario zijn de verschillende instellingen van het besturingssysteem en de elasticiteit van de vliegtuigromp en -vleugels. De resultaten hiervan zullen leiden tot adviezen voor ontwerpwijzigingen bij besturingssystemen die nog in ontwikkeling zijn en toekomstige besturingssystemen. Het is een voorbeeld van de wijze waarop het WIDE VISUAL de vliegtuigindustrie helpt de luchtvaart nog veiliger te maken, voor iedereen.

GRACE wide visual

De nieuwe GRACE wide visual