Clipboard01Recent is INSET China van start gegaan. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag ondertekenden de deelnemers deze Partners for International Business (PIB) samenwerkingsovereenkomst.

Het cluster van bedrijven en instituten dat de samenwerkingsovereenkomst ondertekende bestaat uit SRON, NLR, ISIS B.V., VDL ETG, Nedinsco, ATG Europe, Hyperion Technologies, Science & Technology en TNO. De TU Delft is als samenwerkingspartner betrokken bij het cluster.

Door de gezamenlijke focus op China willen de bedrijven een consortium opzetten voor een Sino-Holland Joint-Laboratory. Dit laboratorium combineert de expertise van de verschillende bedrijven. Zo kunnen zij gericht en efficiënt de verschillende mogelijkheden in China verkennen en benutten.

Kansen voor ruimtevaart in China
China is een belangrijke speler op ruimtevaartgebied. Het Chinese ruimtevaartprogramma wordt sterk gestuurd door de Chinese overheid. Zij probeert haar kennispositie op dit gebied te versterken.

De investeringen in het ruimtevaartprogramma zijn gekoppeld aan de groei van het BBP van China. Deze groei lag de laatste jaren steeds boven de 7%. De geschatte totale uitgaven voor ruimtevaart waren in 2013 ongeveer $ 11 miljard. Hiermee staat China op een 2e plaats achter de VS volgens een onderzoek van de OECD.

Ondertussen zoekt China actief internationale samenwerking. De Chinese ruimtevaartorganisatie CNSA voert onder andere gesprekken met de ruimtevaartorganisatie van de Nederlandse overheid, Netherlands Space Office (NSO), over een Memorandum of Understanding (MoU). Het doel van het MoU is een samenwerking voor de lange termijn tussen Nederland en China op het gebied van ruimtevaarttechnologie en satelliettoepassingen.

Partners for International Business

Met de dienstverlening Partners for International Business (PIB) sluit de Nederlandse overheid een partnerschap met het bedrijfsleven. PIB richt zich op groepen van bedrijven, eventueel aangevuld met kennisinstellingen, die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. De samenwerkende bedrijven en organisaties werken vanuit een afgestemde strategie in plaats van losstaande activiteiten.

Met economische diplomatie kan de overheid handels- en investeringsbelemmeringen proberen weg te nemen, zodat ondernemers kansen kunnen verzilveren. PIB richt zich op Nederlandse bedrijven uit de Topsectoren (Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water, Agro-food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen, Logistiek en Chemie) en op een aantal focuslanden.