NLR ook dit jaar weer present op de Paris Air Show

De Paris Air Show, een tweejaarlijks hoogtepunt voor de mondiale aerospace sector. Een event waar de nieuwste innovaties worden gepresenteerd op het gebied van lucht- en ruimtevaart en waar alle belangrijke spelers in de lucht- en ruimtevaartsector vertegenwoordigd zijn. Ook het NLR is met een stand aanwezig op de Paris Air Show. De bezoekers krijgen daar een beeld van praktisch toepasbare, betrouwbare en innovatieve producten en diensten die het NLR ontwikkelt. De kernboodschap van het NLR is dat het met toepasbare kennis een bijdrage levert aan het innovatief en concurrerend vermogen  van de overheid en de Nederlandse industrie en het MKB.

Het aanbod aan state of the art innovaties zal ook dit jaar weer overweldigend zijn. Maar hoe kun je al die veelbelovende innovaties ook daadwerkelijk vertalen naar marktgerichte en concurrerende producten en diensten? En hoe kun je in het ontwikkeltraject de benodigde disciplines incorporeren?  Het NLR is bij uitstek de organisatie die overhead en bedrijfsleven daarin kan assisteren, dankzij zijn integrale kennis en zijn multidisciplinaire aanpak.

Het NLR-thema op de Paris Air Show 2015 is: ‘Supporting the entire life cycle of aircraft’. Daarmee laat het NLR zien dat het het hele ontwikkeltraject van vliegtuigcomponenten en nieuwe technologie kan ondersteunen, van eerste idee tot implementatie. Het NLR beheerst met andere woorden de hele keten van productie en gebruik van vliegtuigen en vliegtuigcomponenten. Van analyse, ontwerp, ontwikkeling  en testen via verificatie, kwalificatie en certificatie tot operations. Bekijk hier de bijbehorende video clip die we op de beurs laten zien.

De recent geopende ACM Pilot Plant

In de NLR-stand ligt de focus op een aantal bijzondere capabilities en faciliteiten, zoals het recentelijk geopende Automated Composite Manufacturing Pilot Plant.  Dit ‘Fieldlab’  richt zich op het ontwikkelen van geautomatiseerde fabricageprocessen voor composieten die door middel van harsinjectie worden vervaardigd. Een ander doel betreft het optimaliseren van het productieproces om de kwaliteit te verhogen en de betaalbaarheid van de producten te vergroten. Hiervoor is door het NLR ultramoderne apparatuur aangeschaft, waarvoor Fokker en NLR gezamenlijk de specificaties hebben opgesteld. Een voorbeeld is de vlechtmachine van Eurocarbon voor composieten, een van de grootste van Europa.

Vliegtuiggeluid ervaren in een simulator? Op de Paris Air Show worden bezoekers uitgenodigd het Clean Sky paviljoen te bezoeken, waar het NLR zijn Virtual Community Noise Simulator-VCNS zal demonsteren. De VCNS is een unieke vliegtuiggeluid simulator die op realistische wijze het geluid van aan overvliegend vliegtuig laat horen.  Op die manier draagt de VNCS bij aan een heldere communicatie over hoe mensen vliegtuiggeluid ervaren. Met de VCNS heeft het NLR een instrument in handen waarmee het binnen Europees verband onderzoek kan doen naar bijvoorbeeld de gevolgen van nieuwe motoren voor de geluidproductie van een vliegtuig.

De Paris Air Show vindt plaats van 15 tot 21 juni in Parijs en de NLR stand G80 is te vinden in Hal 2b.

Bezoek ook onze Composietfabricagetechnologie capability pagina.