Sensordata ingezet voor slimme landbouw

Met analysetechnieken uit de ruimtevaart heeft het NLR testen uitgevoerd voor een hogere opbrengst van de aardappeloogst.

Dit deed het NLR in het kader van SmartFarming waarbij grote hoeveelheden data worden verzameld en gecombineerd, denk aan gegevens over het weer, de waterhuishouding en de gezondheidstoestand van de gewassen op een perceel in Flevoland. De informatie die dit oplevert kan een boer gebruiken om zijn gewas optimaal te laten groeien.

De deelnemende boeren vonden de uitkomsten interessant. Zij kennen hun perceel natuurlijk erg goed. Maar de actuele situatie kan verrassend zijn. Als een gewas achterblijft terwijl het vorige maand nog goed groeide, kan de boer met SmartFarming achterhalen waar de groeiafname aan ligt.

Voor SmartFarming integreerde het NLR vrij toegankelijke satelliet- en andere data zoals satellietgegevens van de Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO, gegevens over de terreinhoogten (AHN), peilgegevens van de Waterschappen, de jaarlijkse gewaspercelenregistraties (BRP), bodemkaarten, drone data, meteogegevens en de gegevens van vegetatie- en bodemscanners aan boord van tractoren.

Deze grote hoeveelheden data heeft het NLR samengebracht in een web applicatie waarbinnen de gegevens inzichtelijk en onderling vergelijkbaar worden gemaakt. Verder is een eerste aanzet gegeven om combinatiekaarten te maken. Bijvoorbeeld het combineren van het organische stof gehalte in de bodem van een perceel en de gezondheidstoestand van de vegetatie. In deze web applicatie kunnen landbouwadviseurs en boeren gegevens combineren waardoor de betrokkenen tot nieuwe inzichten komen.

Het NLR werkt aan SmartFarming in opdracht van de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder en LTO. En in samenwerking met de MKB bedrijven uit de regio zoals Ecoflight, Infram, Weevers landbouwmechanisatie en ProfytoDSD.

Het optimaal benutten van grote, heterogene data- en beeldbestanden (big data) verkeert nog in een experimenteel stadium. Voor een individueel MKB zijn dit nu nog moeilijk toegankelijke assets. Daarom voert NLR dit SmartFarming project uit als onderdeel van het SensorWorld. In SensorWorld hebben het NLR, MKB’s en kennisinstellingen de ambitie om sensoren uit de lucht- en ruimtevaart in te zetten voor andere branches, zoals de land- en tuinbouw, de stedelijke ontwikkeling in deltagebieden, monitoring van vitale infrastructuur en energie.

De cross-over van Flevolandse kennisinstellingen uit de topsectoren HTSM (NLR) en Agro&Food (Agrarische Hogeschool Dronten/WUR) én de samenwerking met het regionale bedrijfsleven (waaronder het AgroFoodCluster in Emmeloord) zijn belangrijke uitgangspunten geweest om SmartFarming tot een succes te maken.

Zie ook onze Geomatica en aardobservatie capability-pagina.