LIDAR - Onderzoeksinstellingen bundelen krachten op gebied windmetingen

De toegepast-onderzoeksinstellingen ECN, KNMI, MARIN, NLR en WUR gaan op initiatief van ECN samenwerken binnen ‘Windscanner.nl’. Het doel van dit samenwerkingsverband is nieuwe en kostbare meetapparatuur voor windmetingen te delen, er ervaringen mee uit te wisselen en om er nieuwe meetmethodieken mee te ontwikkelen. Met de innovatieve Scanning LiDAR (Light Detection and Ranging) laser kunnen de onderzoeksinstellingen een nieuwe impuls geven aan hun toegepast onderzoek en daarmee hun maatschappelijke impact versterken.

Het gedrag van de wind is belangrijk voor veel sectoren, zoals voor het opwekken van energie met windturbines, voor de lucht- en scheepvaart en voor onderzoek naar het bestrijden van luchtverontreiniging. Met de Scanning LiDAR kunnen windsnelheden op afstand gemeten worden, variërend van enkele honderden meters tot enkele kilometers afstand. Speciale scantechnieken zorgen ervoor dat de laserbundel gestuurd kan worden, zodat de wind over een gebied van enkele kilometers en in 360 graden-perspectief gemeten worden. Dat geeft een veel nauwkeuriger beeld van de snelheid, richting en turbulentie van de wind dan de tot nu toe gehanteerde rekenmodellen. Dankzij de infraroodtechniek kan ook het gedrag beter vastgesteld worden van deeltjes die met de wind worden meegevoerd, zoals fijnstof of vulkaanas.

NLR neemt deel aan Windscanner.nl vanwege de bijdrage die het hiermee kan leveren aan het vergroten van de vliegveiligheid en het beperken van de milieu-effecten van de luchtvaart. Een betrouwbare meting van onder andere crosswind en turbulentie kan de veiligheid van het startende en landende vliegverkeer bevorderen. Met de Scanning LiDAR kunnen daarnaast ook bijvoorbeeld vulkaanasdeeltjes gedetecteerd worden, wat belangrijke informatie oplevert voor piloten. De wind is ook van invloed op de verspreiding van vliegtuiggeluid, waardoor ook beter in kaart gebracht kan worden welke woongebieden rond de luchthaven naar verwachting meer of minder vliegtuiggeluid te verduren krijgen. Tot slot kan de LiDAR ook inzicht geven op welke vlieghoogte de verspreiding van geluid het minst sterk zal zijn.

De Scanning LiDAR is aangeschaft door ECN met eigen middelen. Het vloeit voort uit de ambities van de TO2 (Toegepast Onderzoek)-organisaties de onderlinge samenwerking te versterken en bepaalde faciliteiten gezamenlijk te beheren en daarmee te besparen op onderzoekkosten. Binnen WindScanner.nl kunnen de onderzoeksinstellingen optimaal gebruik maken van de middelen die hun ter beschikking staan om zo hun verschillende markten beter te kunnen bedienen.