NLR is een samenwerking gestart met Lean Six Sigma Partners (LSSP), een landelijk opererende dienstverlener, training provider en certificerende instantie met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Soesterberg. LSSP is onder andere actief met het geven van Lean Six Sigma trainingen op ‘Yellow’, ‘Green’ en ‘Black Belt’ niveau. NLR heeft nu samen met LSSP een Design Green Belt training ontwikkeld, gericht op het door R&D ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Is het mogelijk? In teamverband in beperkte tijd een nieuw product of service neerzetten? En dan ook nog iets waar onze klant echt op zit te wachten? Hebt u de klanteisen concreet gemaakt en voldoet uw ontwerp aan de klanteisen? Kan het product of de dienst operationeel worden ingezet en heeft u een positieve Business Case? De deelnemers aan deze vijfdaagse Design Green Belt training, die in juni 2018 van start gaat, zullen zich met praktische cases en oefeningen de mindset, kennis en vaardigheden eigen gaan maken waardoor deze vragen met ‘ja’ kunnen worden beantwoord.

Voor (aankomend) projectleiders uit de R&D wereld die hun competenties op dit gebied verder willen ontwikkelen is deze training de ultieme mogelijkheid om dit jaar nog het verschil te maken. LSS Green Belt certificatie behoort tot de mogelijkheden.

Deze training is speciaal vormgegeven voor de R&D wereld, waar het in de markt zetten van een product of dienst gepaard gaat met research en technologische ontwikkeling en waar het product of de dienst vaak gradueel een aantal ‘Technological Readiness Levels’ doorloopt. Het kan om uiteenlopende producten of diensten gaan, zoals een nieuwe receptuur voor een composiet materiaal, een nieuw type drone die vaccins moet gaan bezorgen in onherbergzaam gebied of een softwarepakket op basis van een rekenmethode die het logistiek proces van de klant efficiënter gaat maken.

Voor deze en andere complexe producten en diensten biedt de Design Green Belt Training een gefaseerde aanpak (de wereldwijde standaard op het gebied van New Product Development) met een uitgebreide ‘gereedschapskist’ met methoden en technieken die je in iedere fase kunt toepassen.

Versterken concurrentiekracht

Innovatieve designs versterken de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze Design Green Belt training biedt het raamwerk voor integrale oplossingen.

De Design Green Belt training is met name bedoeld voor professionals in een R&D omgeving, zoals projectleiders en proposalmanagers van Nederlandse onderzoeksinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven, industrie (chemie bijvoorbeeld), IT en dienstverlening.

Deze training vloeit voort uit de strategie van NLR de dienstverlening op gebied training en simulatie bij de industrie te versterken. Daarnaast wil NLR integraal onderdeel worden van de ontwerpteams van klanten. Vanuit die positie kan NLR optimaal meedenken in het ontwerpproces en kunnen klanten profiteren van de opgebouwde kennis rondom (nieuwe) materialen, ontwerptechnieken, onderhoud- en productieprocessen.

Nadere informatie over de training en de inschrijfpagina is hier te vinden.

Brede toepassing Lean Six Sigma methoden

NLR heeft op basis van het Design For Six Sigma proces de Dr. One Business Case ontwikkeld. Juist in landen met (tijdelijk) moeilijk bereikbare locaties kunnen drones een goed alternatief zijn voor bijvoorbeeld de bezorging van medicijnen met bemande motorvoertuigen, zoals motorfietsen. Op de foto in de header een drone bij een lokaal ziekenhuis in Ghana die wordt ingezet voor medicijnbezorging.