©DelftDynamics - Onbemande RH3 ‘Swift’-helikopter

Onlangs hebben Delft Dynamics, Damen Naval Shipyards en NLR een overeenkomst getekend in het kader van het Nationaal Technologie Project ‘NEREUS’ (Naval long Endurance Robothelicopter Equipped for Unmanned Surveillance). De partijen zullen in opdracht van Defensie onderzoek doen naar innovatieve technologie om op veilige, efficiënte en kostenbesparende wijze onbemande helikopter- operaties uit te voeren vanaf schepen van o.a. de Marine en de Kustwacht. Daarbij ligt de focus op het vaststellen van de operationele weerslimieten en het verband met scheepsbewegingen. Delft Dynamics heeft de helikopter ontwikkeld, Damen Naval Shipyards zorgt voor een geschikt testvaartuig en NLR doet onderzoek naar de operationele limieten. Het project start begin 2018 en duurt twee jaar.

De inzet van onbemande helikopters in een maritieme omgeving heeft een groot potentieel. Zo kunnen onbemande helikopters ‘search and rescue’ operaties uitvoeren tegen lagere kosten en met verminderd risico dan met bemande helikopters. Ook kan de Marine ze inzetten voor het verkrijgen van ‘situational awareness’, dus voor het verkrijgen van een omgevingsbeeld. Voor het uitvoeren van testvluchten zal gebruik worden gemaakt van de onbemande RH3 ‘Swift’-helikopter van Delft Dynamics. Deze schaalbare, compacte helikopter heeft een werk- of helikopterdek nodig met een diameter van 4 – 5 meter om te kunnen opstijgen en landen. Er kunnen vluchten van 4 tot 6 uur mee uitgevoerd worden met een standaard laadvermogen, waardoor veel maritieme missies mogelijk zijn.

NLR draagt op twee manieren bij aan dit project. Zo zet NLR zijn kennis en ervaring in die het heeft met betrekking tot het valideren van bemande helikopter-schipoperaties en de vaststelling van de operationele limieten, oftewel Ship-Helicopter Operational Limitations’ (SHOLs). Voor dit project zal NLR dezelfde methodologie hanteren om de Ship-Unmanned System Operational Limitations (SUOLs) te bepalen. Daarnaast is NLR betrokken bij de zogenaamde ’marinization’ van de helikopter: hoe maken we de helikopter geschikt voor operaties vanaf een schip? Daarbij richten partijen zich op de vraag hoe je negatieve invloeden kunt voorkomen, zoals water en zout en hoe je kunt voorkomen dat antennes aan boord de besturing van de helikopter verstoren.

Tijdens de eerste fase zal NLR zich richten op het vaststellen van de aerodynamische eigenschappen van de helikopter in de buurt van het schip door middel van computersimulatieberekeningen of Computional Fluid Dynamics (CFD). Ook zal NLR samen met Delft Dynamics testen op het land uitvoeren met de helikopter. Naar verwachting zullen de testen op zee medio 2019 plaatsvinden.