AgustaWestland police helicopter

Bezoek Obama

Helikopters arriveren op het Museumplein

Om het bezoek van President Barack Obama aan het Rijksmuseum maandagochtend 24 maart 2014 mogelijk te maken heeft ook NLR een bijdrage geleverd in opdracht van de Gemeente Amsterdam. De meest zichtbare bijdrage was het idee van het NLR om een muur van containers ter afscherming van het geluid voor het Van Gogh Museum in te zetten.

De UH-60 Blackhawks en VH-60 Whitehawk die op het Museumplein geland zijn om het hoge bezoek te brengen leveren veel geluid op en daarmee trillingen in de omgeving. Dat is op het Museumplein een probleem voor de musea; schilderijen zouden kunnen beschadigen door trillingen die het gevolg van de relatief hoge geluidsbelastingen zijn.

De Gemeente Amsterdam heeft daarom aan het NLR gevraagd te kijken naar de geluidsbelasting en te adviseren over mogelijke geluidbeperkende maatregelen als deze belasting kritisch zou blijken te zijn voor de schilderijen.

Van de UH-60 was er weinig data beschikbaar maar met de eerdere metingen aan CLSK helikopters in Cabauw en De Peel kon het NLR wel een schatting van de geluidsniveaus maken. Het bleek dat zonder maatregelen inderdaad een ruime overschrijding van de kritische waarde bereikt zou kunnen worden.
Daarom heeft het NLR oplossingen aangedragen om het bezoek te kunnen uitvoeren waarbij de kans op schade zoveel mogelijk kon worden beperkt binnen de beschikbare tijd en middelen. Het advies is gegeven op twee gebieden.

Enerzijds waren er adviezen voor te nemen maatregelen in de gebruikte vliegprocedures. Dit ging om de te gebruiken vlieghoogte, route, soort nadering en vertrek, en vooral de separatie tussen de helikopters.

Daarnaast bleek het wenselijk nog meer te doen. Het NLR heeft bedacht dat een afscherming dicht bij de helikopters een afname van de geluidsbelasting zou kunnen opleveren. Het idee was om dit met een muur van zeecontainers van drie lagen hoog en grote lengte te bereiken. Of dit voor de hier kritische lage frequenties kleiner dan 50 Hz zou werken was echter niet bekend uit literatuur en ervaring. Daarom zijn dinsdag 18 maart metingen op Vliegbasis Gilze-Rijen verricht aan een AS532 Cougar van de Luchtmacht, die wat betreft gewicht vergelijkbaar is met de UH-60. Op de vliegbasis is een klein stuk containerwand gebouwd (30 meter breed, drie lagen, ofwel een kleine acht meter hoog). De geluidsbelasting van de Cougar is zowel achter deze muur als in het vrije veld gemeten. De helikopter is daarbij gemeten tijdens hover (stilstaande vlucht) en tijdens verschillende soorten naderingen en vertrekprofielen.

Metingen aan de Cougar op Vliegbasis Gilze-Rijen

Metingen aan de Cougar op Vliegbasis Gilze-Rijen

Deze metingen leverden bruikbare informatie op over de meest optimale procedures en het effect van de muur van containers. Er is gebleken dat de containers in de lage frequenties tot 10 dB vermindering van de geluidsbelasting opleverden. Dit was voor de afscherming van het Van Gogh Museum van groot belang en paste binnen de mogelijkheden.
Daarom besloot de Gemeente een containermuur van 120 meter lang en drie lagen hoog te laten opbouwen; op onderstaande foto is deze muur goed te zien. Met nog enkele maatregelen in het museum, geadviseerd door Level Acoustics, werd het daarmee mogelijk het bezoek uit te kunnen voeren waarbij de kans op schade aan de schilderijen sterk is gereduceerd.

De containermuur op het Museumplein

De containermuur op het Museumplein

Bij deze gebeurtenis speelden vliegveiligheid, security en geluid een belangrijke rol. Het advies van het NLR is door het KLPD zorgvuldig meegenomen bij het afwegen van keuzes binnen bovengenoemde aspecten. Waar mogelijk binnen deze randvoorwaarden zijn de geluidsadviezen opgevolgd.

Het idee van NLR om een containermuur in deze rol in te zetten is een creatieve, praktische en direct toepasbare oplossing die een in het oog springend internationaal event mede hielp mogelijk te maken.