Aerospace maintenance industrie

Bedrijven uit de Aerospace maintenance sector kunnen zich aansluiten bij een nieuw innovatie en business ontwikkelingsprogramma in West-Brabant. Het doel van dit programma is om de innovatiekracht en de concurrentiepositie van de sector te vergroten. Structureel en crosssectoraal samenwerken moet de standaard aanpak worden.

Er lopen al enkele innovatie- en business developmentprojecten in de regio. Het nieuw op te zetten programma is een doorontwikkeling van die lopende projecten. Er gebeurt al veel, maar echte crosssectorale innovatie en businessontwikkeling waarin aerospace de spil vormt, komt er nog onvoldoende uit. De basis is met de lopende projecten gelegd, maar nu moeten we ook kunnen doorpakken. Het doel is om door crosssectoraal samen te werken en kennis te delen, de innovatie sneller en beter tot stand te laten komen.

Noodzakelijk
Om de aerospace maintenance industrie in West-Brabant te behouden en verder uit te breiden is het noodzakelijk om te investeren in de innovatiekracht en concurrentiepositie van bedrijven en hun ketenpartners. De manier om dat te bereiken is door een ecosysteem in te richten waarin partijen structureel samenwerken met ketenpartners en kennisinstellingen. Ontwikkelingsmaatschappij REWIN werkt hiervoor samen met Dutch Institute World Class Maintenance en Regio West-Brabant. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en ADSE Consulting & Engineering zijn ingeschakeld om het nieuwe innovatie- en businessontwikkelingsprogramma te helpen opstellen.

Thema’s
Een van de eerste activiteiten is het achterhalen van de belangrijkste actuele innovatie- en businessontwikkelingsthema’s in de aerospace maintenance markt naast de reeds lopende initiatieven. Ook wordt in kaart gebracht welke (R&D)projecten er lopen of in de pijplijn zitten en wie daarbij zijn betrokken. Uit de lopende projecten zijn al een aantal thema’s naar voren gekomen die een vervolg aanpak kunnen gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld inspectie- en reparatietechnieken voor composietonderhoud, ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden voor onbemande vliegtuigen en de anti-corrosie aanpak. Daarnaast zijn er nog de thema’s zoals de business ontwikkeling uit de obsolensence problematiek bij avionica componenten, condition based maintenance en prognostic health monitoring, en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een dienstencentrum voor mkb-bedrijven dat Part-145 inspectie- of certificeringsdiensten levert.

Gezamenlijk
Rondom de nieuwe thema’s en projectvoorstellen zullen clusters van bedrijven worden samengesteld die het waardevol vinden om gezamenlijk te werken aan innovatie en business ontwikkeling. Het opzetten van een innovatie & businessprogramma aerospace komt voort uit de plannen van de regionale Stuurgroep Maintenance. REWIN is de trekker van de werkgroep Aerospace. Het aerospace maintenance cluster Gate 2 bij de luchtmachtbasis in Gilze Rijen legt andere accenten dan de bedrijven op en rond Aviolanda Woensdrecht. Niettemin is er nauw contact en wordt er toegewerkt naar een samenhangend programma.

Wij roepen bedrijven uit de aerospace maintenance sector en bedrijven die een link hebben met de genoemde thema’s en een voorstel hebben om gezamenlijk met andere bedrijven en kennisinstellingen een bepaald vraagstuk op te pakken, op om contact op te nemen met Bert Klarus via onderstaande contactgegevens. Ook andere ondernemers die mogelijkheden zien of frisse ideeën hebben, zijn welkom om van gedachten te komen wisselen over het opzetten van samenwerkingsverbanden om innovatie en business ontwikkelingsprojecten op te starten. Wij kunnen u helpen bij het vinden van de juiste partners en zullen ons best doen om voor de uitvoering van de activiteiten stimuleringsmiddelen te vinden.

Mocht u over dit onderwerp met het NLR in overleg willen treden, dan kunt u contact opnemen met Henk Jan ten Hoeve.

Contact REWIN
N.V. REWIN West-Brabant
Bert Klarus, projectleider Aerospace
e: b.klarus@rewin.nl
t: 076 564 67 93
m: 06 511 34260

Contact NLR
NLR Marknesse
Henk Jan ten Hoeve
e: henk.jan.ten.hoeve@nlr.nl
t: 088 511 4672
m: 06 129 14666