NLR op Dubai Air Show

NLR op Dubai Air Show

Het NLR heeft deelgenomen aan de Dubai Air Show in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) op 17 en 18 november 2013. Onder regie van de Netherlands Aerospace Group (NAG) presenteerde het Nederlands luchtvaartcluster zich op de grootste beurs op het gebied van lucht- en ruimtevaart in de regio. De beurspresentatie was een vervolg op de handelsmissie ‘Desert Tulip’ naar de VAE  ongeveer een jaar geleden, die als doel had de activiteiten van de Nederlandse luchtvaartindustrie in de VAE te bevorderen door het identificeren, ontwikkelen en contracteren van opdrachten voor Nederlandse bedrijven en het opzetten van gezamenlijke kennisontwikkeling activiteiten. Desert Tulip mondde uit in een zogenaamde PIB, een Convenant Partners for International Business. De PIB’s  worden geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken.

Het doel van de beurspresentatie van de NAG was het promoten van kennis van de Nederlandse industrie, die ingezet kan worden om de VAE te ondersteunen in de ontwikkeling van een eigen vliegtuigindustrie. Daarnaast zijn de VAE geïnteresseerd in het model van de Gouden Driehoek, waarbij overheid, industrie en kennisorganisaties samenwerken om de productie van innovatieve, hoogwaardige producten en diensten te bevorderen.

Het NLR heeft vooral zijn capabilities gepresenteerd op het gebied van ontwerp, MRO en de ontwikkeling en toepassing van nieuwe materialen als composiet. Nederland heeft ongeveer één procent van de wereldvliegtuigmarkt in handen. Het Nederlands luchtvaartcluster streeft ernaar om een groter marktaandeel te genereren door in nauwe samenwerking kennis en expertise te exporteren.  De activiteiten in de VAE bieden kans op langdurig zakendoen met de VAE voor een tiental Nederlandse bedrijven. Hiermee wordt in Nederland ontwikkelde kennis op het gebied van aerospace ook in het buitenland te gelde gemaakt.