Airport Shenyang China under construction

Het NLR maakte deel uit van de Nederlandse handelsmissie naar China op 15 en 16 november 2013. Aan de handelsmissie namen diverse grote ondernemingen deel, zoals Philips en Shell en banken als ING en de Rabobank. Daarnaast was ook het Nederlandse luchtvaartcluster vertegenwoordigd met o.a. KLM, Fokker en het NLR. De missie stond onder leiding van minister president Mark Rutte en minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en werd gecoördineerd door het Ministerie van EZ. Het doel van de missie was om op regeringsniveau tussen China en Nederland de samenwerking te intensiveren op het gebied van de civiele lucht- en ruimtevaart.

Het NLR is al jaren actief op de Chinese markt en heeft het afgelopen jaar diverse samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. Zo heeft het NLR afgelopen zomer een contract getekend met Aviation Industry Corporation of China (AVIC), met als doel AVIC te ondersteunen met het opzetten van een Civiel Air Traffic Management (ATM) onderzoekslaboratorium. Daarnaast heeft het een overeenkomst ondertekend met Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) om COMAC te assisteren bij het verkrijgen van de certificatie voor het civiele C919 vliegtuig. Het doel van het NLR tijdens de handelsmissie was de bestaande contacten en netwerken te versterken en mogelijkheden voor verdere samenwerking te inventariseren.

China heeft de ontwikkeling en productie van een eigen vliegtuigindustrie als prioriteit gemarkeerd. De ontwikkeling van een eigen vliegtuigindustrie is een prioriteit in het 12e 5 jarenplan van de Chinese overheid. Nederland heeft een unieke en positie in de wereld op het gebied van vliegtuigontwikkeling, vliegtuigbouw en instandhouding. Het Nederlandse lucht- en ruimtevaartconsortium streeft naar een aandeel van 1-2% van de waarde van het vliegtuig in de productie. De bijdrage van het NLR is vooral gelegen in het aanleveren van kennis op het gebied van R&D, ontwerp, certificering, productie en instandhouding.