NLR ontvangt EASA-accreditatie

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR is door het Europese luchtvaartveiligheidsagentschap EASA als ‘Qualified Entity’ geaccrediteerd. Er zijn strenge Europese regels waar een Qualified Entity aan moet voldoen. Het NLR heeft zijn processen daar op ingericht, en na een uitvoerig onderzoek heeft EASA het NLR als Qualified Entity geaccrediteerd. Speciaal geselecteerde experts van het NLR mogen complete certificatietrajecten namens EASA uitvoeren en het agentschap adviseren omtrent specialistische (certificatie)vraagstukken.

Het NLR is als een van de weinige organisaties breed geaccrediteerd. Deze certificatiebevoegdheid heeft betrekking op verschillende vakgebieden,  waaronder constructie, avionica, human factors en geluid. Daarnaast is het NLR geaccrediteerd om certificatie- en toezichtactiviteiten uit te voeren op speciale operaties, vliegertraining, vluchtsimulators en Air Traffic Management / Air Navigation Services.

Naast de bestaande certificatie-ondersteuning van het NLR van civiele en militaire industrie en militaire autoriteiten heeft het NLR  de certificatieportfolio nu uitgebreid met de Europese luchtvaarautoriteit. Door het hanteren van strikte procedures en een gedragscode en door het houden van toezicht wordt eventuele belangenverstrengeling voorkomen.