Automotive composites TenCateMet de lancering van de site http://www.etac.info is het consortium ‘European Thermoplastic Automotive Composites’  (eTAC) van start gegaan. Het doel van deze samenwerking is het gebruik van geavanceerde materialen in de automotive sector te bevorderen om zo onder andere gewichtsreductie te realiseren.

Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), TenCate Advanced Composites (initiatiefnemer van eTAC), DTC Dutch Thermoplastic Components, Kok & Van Engelen en VIRO werken in eTAC samen. De partners zijn al enige decennia betrokken bij de ontwikkeling van vezelversterkte thermoplastisch composieten voor hoogwaardige toepassingen.

Vraagbaak
Thermoplastische vezel versterkte kunststoffen zijn lichte en sterke materialen die in stijgend mate worden toegepast voor componenten in de vliegtuigindustrie. Binnen eTAC is alle kennis en ervaring aanwezig om dergelijke componenten te ontwerpen, te testen en te valideren inclusief de daaropvolgende productieprocessen, automatisering en tooling. Deze kennis kan eenvoudig worden overgedragen voor het ontwerpen en vervaardigen van lichte en sterke thermoplastische composieten componenten in de automobiel industrie. eTAC vormt daarmee een vraagbaak voor industrieën die ambities hebben om hun productlijn te verbeteren of uit te breiden met thermoplastische vezel versterkte kunststoffen.

Vliegtuigindustrie
Het NLR heeft de afgelopen decennia ruime kennis en ervaring opgedaan tijdens uiteenlopende onderzoeken op vezelversterkte materialen, mechanisch gedrag van composieten, fabricageprocessen, ontwerpmethoden en structureel gedrag van composietconstructies. Het NLR  is daarom binnen eTAC van grote toegevoegde waarde in het productontwerp, de ontwikkeling van productieprocessen, het bouwen van pilotopstellingen en het vervaardigen van demonstrators om daarmee de ontwerpen te testen en valideren. De initiatiefnemers van eTAC hebben al met succes bewezen in nauwe samenwerking vernieuwende concepten te kunnen ontwikkelen voor de vliegtuigindustrie, onder meer voor Airbus Industries. Ook in de automotivesector vond reeds projectmatige samenwerking plaats. In eTAC-verband zal de samenwerking meer structurele vorm en inhoud krijgen, om zo  industriële oplossingen te versnellen.