Aircraft self protection

self-protective measures Hoe kunnen air crews zich het beste beschermen tegen grondgebonden dreigingsystemen zoals raketgranaten? Op het NLR wordt op verschillende fronten aan dit onderwerp gewerkt.

Het NLR is sinds 2009 betrokken bij onderzoek van de European Defence Agency (EDA) naar beschermende maatregelen tegen grondgebonden dreigingssystemen zoals MANPADS (MAN-Portable Air Defence Systems), raketgranaten, mitrailleurvuur en lasers. Na het succesvol afronden van twee eerdere EDA projecten heeft NLR drie nieuwe vervolgproject gekregen, waarvan er twee onlangs zijn afgerond.

Training
Zo heeft het NLR onder andere een algemene toolkit met trainingsoplossingen ontwikkeld waarmee air crews zichzelf beter kunnen beschermen tegen gronddreigingen. Hiervoor heeft het NLR vastgesteld wat de huidige trainingsactiviteiten zijn binnen Europa voor gevechts-, transportvliegtuigen en helikopters. De best-practices zijn vervolgens gecombineerd met de trainingsexpertise van het NLR om tot een praktische set van trainingsoplossingen te komen. Naast het analyseren van de trainingen heeft het NLR een aantal richtlijnen ontwikkeld waarmee landen zonder trainingsprogramma eenvoudig trainingen kunnen opzetten of hun huidige trainingen kunnen verbeteren.

Interoperabiliteit
Een andere NLR-studie betrof de verspreiding van in-theatre dreigingsinformatie. Hoe wordt bereikt dat informatie over en de locatie van dreigingssystemen tijdig gedeeld wordt binnen het eigen netwerk en met bondgenoten? Primair doel van deze studie was disseminatie van deze dreigingsinformatie (locatie en aard). De studie laat zien dat de belangrijkste randvoorwaarde daarbij interoperabiliteit is. Daartoe moet het ten eerste technisch mogelijk zijn om dreigingsinformatie uit te wisselen, bijvoorbeeld via de radio of met behulp van digitale datalinks. Ten tweede moet het ook organisatorisch kunnen; eenheden van verschillende landen moeten van elkaar weten waar ze zijn, en met elkaar kunnen en willen communiceren, zonder dat bureaucratie of veiligheidsvoorschriften in de weg zitten. Pas als deze interoperabiliteit geregeld is, kan de manier waarop de dreigingsinformatie verspreid wordt verbeterd worden.

Roadmap
Daarnaast is het NLR bezig om, in samenwerking met TNO, de ontwikkelingen vanuit de Europese overheden en industrie in kaart te brengen op het gebied van vliegtuigbescherming tegen grondgebonden dreigingssystemen. Het is essentieel voor de EDA om inzicht te verkrijgen in wat er nu en in de toekomst wordt ontwikkeld en wat de nationale behoeftes zijn. Met de hieruit voortvloeiende roadmap kan EDA toekomstige projecten op het gebied van de beschermingstechnologie initiëren, inclusief de voorafgaande onderzoeksinitiatieven die hiervoor nodig zijn. Deze roadmap helpt EDA om Europese samenwerking te stimuleren en om gebieden te identificeren waarin toekomstige investeringen effectief zijn.

Samenwerken
Deze NLR-initiatieven voor EDA leiden tot meer kennis bij het NLR die we weer gebruiken voor dienstverlening aan de Nederlandse Defensie. Samenwerking is daarbij essentieel. Iedereen moet op de hoogte zijn van elkaars (trainings)achtergrond en manier van opereren. Real-time informatie moet met elkaar worden gedeeld en technische ontwikkelingen binnen de industrie moeten worden afgestemd op de behoeftes van de gebruikers.