NLR, Fokker, Airborne en TU-Delft zetten onderhoudscentrum voor composietmaterialen op

Tijdens de Paris Air Show 2015 hebben het NLR, Fokker Technologies, Airborne International en de Technische Universiteit Delft een overeenkomst getekend voor een Dutch Composites Maintenance Centre (DCMC). Dat centrum zal innovaties op het gebied van MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) van composiet (vliegtuig)onderdelen initiëren en ondersteunen.

Tijdens de tweejaarlijkse luchtvaartbeurs van Le Bourget in Frankrijk is op 16 juni 2015 de samenwerkingsovereenkomstvoor het Dutch Composites Maintenance Centre getekend door oprichters NLR, Fokker Services, Airborne Services en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van TU Delft. De plechtigheid, die plaatsvond in het paviljoen van de Netherlands Aerospace Group, werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht, het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Economische Zaken.

Het DCMC zal worden ondergebracht in het Aerospace Maintenance Cluster rond de basis van de Koninklijke Luchtmacht in Woensdrecht. Het is de ambitie van het kennis- en innovatiecentrum om een onafhankelijke en internationaal toonaangevende autoriteit te worden die innovaties op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie van composietstructuren initieert en ondersteunt. Dat zal gebeuren door verschillende (inter)nationale innovatieprojecten te begeleiden en onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s uit te voeren die door de partners van het DCMC worden geëntameerd.

Samenwerking is het sleutelwoord van het Aerospace Cluster, waarvan de kern wordt gevormd door het NLR, de Koninklijke Luchtmacht, Fokker Technologies, Airbus Defence & Space Netherlands en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft. Doordat het kernteam beperkt van grootte en samenstelling is, blijft het cluster flexibel en beheersbaar. Projecten die bijdragen aan innovaties op het gebied van militaire lucht- en ruimtevaart, zijn afkomstig van de innovatie-agenda van de Koninklijke Luchtmacht. Afhankelijk van het onderwerp en de benodigde expertise worden andere partijen bij de projecten betrokken. Dat resulteert in een perfecte match wat betreft samenwerking en maximale waarde voor de betrokken partijen en de lucht- en ruimtevaartsector als geheel.