Drone

Drone

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 1 september 2015 het NLR als eerste organisatie in Nederland erkend als keuringsinstantie voor drones. Deze op afstand bestuurde luchtvaartuigen, worden ook aangeduid als Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS).

Op 1 juli 2015 is wetgeving voor op afstand bestuurde luchtvaartuigen van kracht geworden, waarmee het mogelijk wordt om een RPAS bij een erkende keuringsinstantie te laten keuren. Op basis daarvan kan bij ILT voor het desbetreffende RPAS een Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) worden verkregen.

Het NLR heeft jarenlange ervaring met kwalificaties in de luchtvaart. Met deze deskundigheid levert het NLR een wezenlijke bijdrage aan het veilig kunnen uitvoeren van RPAS vluchten.

Acceptatiekeuring
De luchtvaartwetgeving vereist dat luchtvaartuigen luchtwaardig zijn. Ieder luchtvaartuig moet daarom een BvL hebben om te mogen vliegen. Dit wordt gewaarborgd door te voldoen aan strenge eisen aan het toestel, ontwerpproces en productieproces. Op afstand bestuurde luchtvaartuigen worden echter meestal door fabrikanten geproduceerd, die geen erkenning hebben voor het toegepaste ontwerp- en productieproces. Om die reden moet ieder op afstand bestuurd luchtvaartuig individueel een keuring ondergaan.

De acceptatiekeuring bevat een documentatietoetsing, en een grond- en vluchtinspectie. De vluchtinspectie wordt uitgevoerd op het Nederlands RPAS Test Centrum op de NLR-locatie in Flevoland. Op basis van een positief doorlopen acceptatiekeuring wordt door ILT voor dat toestel een Speciaal Bewijs van Luchtwaardigheid (S-BvL) afgegeven.