MTDS exercise 275Recent heeft op vliegbasis Volkel een internationale simulatie oefening plaatsgevonden waarbij twee F-16 simulatoren van het NLR zijn ingezet. Deze simulatoren zijn onderdeel van NLR’s onderzoeksfaciliteit de Fighter 4-Ship.

Tijdens deze NATO-oefening werden de Nederlandse F-16 simulatoren gekoppeld aan de Canadese F-18 simulatoren in Trenton en aan de Duitse Eurofighter simulator in Manching. Daarnaast werd er een koppeling gemaakt met het Duitse Simulation Control Centre in Keulen en de NATO AWACS in Geilenkirchen.

De oefening draaide op het principe Mission Training through Distributed Simulation (MTDS); het op afstand trainen met elkaar door simulatie.

Nederland neemt met dit soort oefeningen deel met de Fighter 4-Ship van het NLR. De Fighter 4-Ship is een onderzoeksimulator. Hiermee kunnen collectieve en tactische operaties worden gesimuleerd. Commandoluchtstrijdkrachten (CLSK) huurt de Fighter 4-Ship omdat hun huidige simulatiemiddelen nog niet geschikt zijn voor dit type oefening. De nieuwe generatie, die in 2016 in gebruik wordt genomen, is dat wel.

De oefening vond plaats onder de paraplu van NATO werkgroep MSG-128. Namens Nederland neemt de afdeling ATTS deel in deze werkgroep en ondersteunt Defensie bij het (technisch en operationeel) inrichten van een permanente MTDS architectuur. ATTS heeft hiervoor alle data, interfaces, tools en de netwerkarchitectuur gedefinieerd. En verder heeft ATTS samen met CLSK en de internationale partners het concept van de MTDS-oefening gemaakt (het draaiboek, het testplan en de aanbevelingen).

De NATO-werkgroep werkt aan een permanente MTDS netwerkinfrastructuur. Hiervoor moeten verschillende simulatoren (joint en combined) aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat met een korte ‘lead-time’ een gesimuleerde oefening net zo eenvoudig kan worden opgezet als een ‘real-life’ oefening. Volgend jaar zal de oefening wederom plaatsvinden, waarbij meerdere landen zullen aansluiten om zodoende een steeds groter permanent netwerk te creëren.
Binnen het CLSK is de oefening een goede stap om een nationale simulatie-infrastructuur te creëren.

De nieuwe ULTs die eind dit jaar, begin volgend jaar, worden opgeleverd op vliegbasis Volkel en Leeuwarden worden initieel niet onderling ‘gelinkt’. De lessons learned uit de huidige oefening dienen voor het CLSK als opstap om de nieuwe ULTs met elkaar te linken. Hiervoor zal CLSK zeer waarschijnlijk weer een beroep doen op de expertise die ATTS in de afgelopen 15 jaar op het gebied van genetwerkte simulaties heeft opgebouwd.

De CLSK heeft in zijn Masterplan CLSK3.0 geschreven: “In 2019 wordt 25% van de training uitgevoerd op simulators. In 2024 bedraagt het aandeel simulatie 50% van de training”. Deze ambitie geeft een duidelijke richting aan: simulatie wordt de komende jaren steeds belangrijker. Deze oefening speelt hier een belangrijke rol in.