Bij STRATA in de VAE

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE)  het startschot gegeven van een publiek-privaat ‘Knowledge to Knowledge’ programma. Het Nationaal Lucht- Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is projectleider van dit programma dat de kennisuitwisseling bevordert tussen de luchtvaartsector in Nederland en de VAE. Hierbij zijn composieten een speciaal aandachtspunt.Het Knowledge to Knowledge (K-to-K) programma is onderdeel van het convenant Partners for International Business (PIB) ‘Desert Tulip’. De PIB’s  worden geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken met als doel de economische activiteiten van de Nederlandse luchtvaartindustrie te bevorderen door het identificeren, ontwikkelen en contracteren van opdrachten voor Nederlandse samenwerkingsverbanden. Focus van dit K-to-K programma is de uitwisseling van kennis over het gebruik en onderhoud van composietmaterialen. Tevens wil dit programma de samenwerking bevorderen tussen de Nederlandse composietindustrie en composietbedrijven zoals STRATA in de VAE.  Daarnaast is het doel om de Nederlandse luchtvaartindustrie te positioneren als primaire partner voor partijen in de VAE voor de ontwikkeling van composieten. NLR biedt het K-to-K programma aan, samen met de Nederlandse bedrijven KVE en Vision Waves. De eerste fase bestaat uit een week interactieve seminar in de VAE. Deze seminar zal eind 2014 gegeven worden door KVE, Vision Waves en NLR.
Vervolgens komt een groep engineers uit de VAE naar Nederland zodat ze gezamenlijk  kunnen werken aan de ontwikkeling van een ‘demonstrator’ met manufacturing technieken zoals resin injection en fibre placement.

Minister Kamp geeft de kick off van het K-to-K programma bij STRATA Manufacturing. STRATA is een productieomgeving voor composieten onderdelen voor de luchtvaartindustrie en heeft de ambitie om zijn kennisbasis te versterken met Nederlandse partijen.

Naast de lancering van het K-to-K programma is minister Kamp geïnformeerd over de ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie in de VAE en de mogelijkheden voor samenwerking met de Nederlandse industrie.