GA-ASI en NLR gaan samenwerken aan faciliteren van onbemand vliegen bij integratie Europees luchtruim

Overeenkomst ondersteunt operationele goedkeuring voor onbemande vluchten in het Europese luchtruim
FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW – 14 juli 2016 – General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA ASI) – een toonaangevende producent van RPA-systemen (Remotely Piloted Aircraft), radars en elektro-optische en aanverwante oplossingen voor missiesystemen – en het NLR-Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum hebben deze week bekendgemaakt dat ze een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. De overeenkomst is gericht op uitbreiding van de operationele goedkeuring voor onbemande luchtvaartuigen van GA-ASI in vrij toegankelijk Europees luchtruim.

“De fantastische modellerings- en simulatiecapaciteiten van NLR op het gebied van luchtvaart en luchtverkeersregeling stellen ons in staat tests en validaties uit te voeren van concepten voor integratie in het civiele luchtruim van onbemande vliegtuigen die gedurende langere tijd op gemiddelde hoogte kunnen vliegen”, aldus Linden Blue, CEO van GA-ASI. “De bijdrage van NLR aan het geïntegreerde ‘Detect and Avoid’-systeem voor de Predator B bevordert de internationale acceptatie van MALE UAS -vluchten in civiel luchtruim over de hele wereld.”

NLR is een wereldwijd toonaangevende expert op het gebied van het internationale ATM-systeem (Air Traffic Management), en heeft met name ervaring in Europa. Om cruciale kwesties met betrekking tot de veilige en efficiënte integratie van onbemande luchtvaartuigen in het vrij toegankelijke luchtruim te helpen oplossen, blijft GA-ASI gebruikmaken van alle simulatiefaciliteiten voor luchtverkeersbeheer van NLR, en van de meer dan 15 jaar ervaring van deze organisatie op het gebied van RPA-systemen.

“Het is een geweldige kans voor NLR om samen met GA-ASI te werken aan de uitbreiding van bestaande Europese regelgeving voor het gebruik van RPA-systemen in het civiele luchtruim”, aldus Michel Peters, CEO van NLR. “De combinatie van de uitgebreide kennis van GA-ASI op het gebied van onbemande luchtvaartuigen en onze kennis op het gebied van certificatie en luchtverkeersbeheer staat garant voor een succesvol project.”

Hoewel de Predator B in Europa al wel actief is in afgeschermd luchtruim, is deze samenwerking erop gericht om dit uit te breiden naar vrij toegankelijk luchtruim.

Sinds 2012 werkt GA-ASI aan een door het bedrijf gefinancierd project voor een STANAG 4671-conforme configuratie van de Predator B, een MALE UAS. Deze NAVO-norm definieert de basisvoorwaarden voor certificering van de luchtwaardigheid van onbemande luchtvaartuigen en voldoet daarmee aan de criteria van de burgerluchtvaart in de lidstaten. De eerste vlucht van de te certificeren Predator B-configuratie zal plaatsvinden in 2016.