Wat is de beoogde impact van toegepast onderzoek? Vorige week ontving de demissionair minister van EZK de nieuwe TO2MORROW. In dit magazine staan bijzondere resultaten van de vijf toegepast onderzoeksorganisaties (TO2) waar NLR samen met Deltares, MARIN, TNO en WUR deel van uit maakt.

Tijdens de Innovatie Expo 2023 in Rotterdam ontving demissionair minister Mickey Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat het laatste TO2-magazine, TO2MORROW. Het magazine presenteert een keer per jaar bijzondere resultaten van de onderzoeken en samenwerking van de vijf TO2-instituten. Het is een toegankelijk geschreven ‘Impactrapportage’ waarin de instellingen concreet laten zien hoe zij samen het bedrijfsleven helpen innoveren en oplossingen vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

Je kunt het magazine onderaan de pagina downloaden of bekijk hier per thema de losse artikelen. Daar vind je ook de volgende drie artikelen van NLR:

  • NLR heeft in een Europees onderzoeksproject naar niet- CO2 klimaateffecten onderzocht hoe je operationele verbeteringen in de luchtvaart kunt doorvoeren om de klimaatimpact van de luchtvaart te verminderen. Twintig aanbevelingen moeten daar verbetering in brengen. Lees hier meer.
  • Improvised Explosive Devices (IED’s) zijn goedkoop en eenvoudig te vervaardigen explosieven die veel slachtoffers maken in conflictgebieden onder zowel militairen als burgers. Vanwege de grote effecten die tegenstanders hiermee kunnen bereiken, worden ze veel gebruikt en evolueren ze snel. Dit maakt de bestrijding hiervan uitdagend, maar des te belangrijk. NLR ontwikkelde technologie om deze bestrijding te ondersteunen. Lees hier meer.
  • NLR werkt samen met andere partijen aan een nieuwe vliegtuigromp met thermoplastische componenten. Dit materiaal biedt dezelfde sterkte en levensduur als aluminium, maar verlaagt het totale gewicht van de romp van vliegtuigen met meer dan tien procent, waardoor de CO2-uitstoot van vliegtuigen omlaag gaat. Lees hier meer.

Brugfunctie
de TO2-federatie is het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek. Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR vormen samen de schakel tussen kennis en innovatieve impact, in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. In deze rol helpen we bedrijven succesvol te innoveren en dragen we bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De federatie staat onder toezicht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

U kunt de editie hier downloaden. Daar staan overigens ook de impactrapportages die de TO2-federatie in de afgelopen jaren publiceerde. Vanaf de uitgave uit 2019 zijn daarbij de rapportages ook in het Engels te downloaden.