Woensdag 30 maart vond de eerste vlucht plaats van een schaalmodel van een middelgroot passagiersvliegtuig; de Scaled Flight Demonstrator (SFD). In het Europese programma Clean Sky 2, medegefinancierd door het Europese H2020-programma en de particuliere sector, stelt de SFD betrokken partijen in staat om disruptieve technologieën te testen en te ontwikkelen die een significante vermindering van het energieverbruik van vliegtuigen mogelijk moeten maken. De eerste vlucht in Deelen duurde 9 minuten waarbij het toestel een hoogte van 1400 voet (400 meter) bereikte.

Om voor 2050 een klimaatneutraal luchtvervoersysteem mogelijk te maken, hebben Europese onderzoekscentra en industriële partijen een zogenoemde Scaled Flight Demonstrator (SFD) ontwikkeld. Dit biedt nieuwe mogelijkheden als aanvulling op het toepassen van numerieke simulaties, uitvoeren van windtunneltesten en hanteren van andere reguliere testmiddelen voor experimenteel onderzoek. De SFD zal met name van belang zijn op het gebied van vliegtuigdynamica en bij de validatie van de zogenoemde flight control laws (algoritmes die de handbediening van een piloot omzetten naar bijpassende bewegingen van stuurvlakken van het vliegtuig).

De SFD heeft een spanwijdte van 4 meter, een startgewicht van 140 kg en een kruissnelheid van 85 knopen (160 km/uur). De vliegmechanische kenmerken van de SFD worden bepaald aan de hand van windtunneltesten en testvluchten. Vervolgens zullen de gegevens worden vergeleken met die van een echt passagiersvliegtuig om te beoordelen of de kenmerken zo realistisch mogelijk overeen komen.

Met de eerste vlucht van de SFD is het startsein gegeven voor de Qualification Flight Tests-campagne. Na deze eerste reeks aan testen zal de SFD naar Italië worden overgebracht. Op de luchthaven van Puglia zullen later dit jaar vervolgens de Mission Flight Tests beginnen. Tijdens die tweede campagne zullen specifieke manoeuvres worden uitgevoerd om de vereiste database op te bouwen ten behoeve van de grondige validatie van de Scaled Flight Testing-aanpak.

In navolging op een eerdere beoordeling van behoeften van marktpartijen en beschikbare onderzoekscapaciteiten, beoordeelt het Large Passenger Aircraft (LPA) Innovative Aircraft Demonstration Platform (IADP) het doorlopen van een uitvoerig validatieproces middels Scaled Flight Testing als een geschikte en concurrerende mogelijkheid om dynamisch vliegtuiggedrag te onderzoeken. In een tweede fase zal de SFD worden ingezet om onderzoek naar toekomstige, gedistribueerde elektrische voortstuwing op een efficiente wijze mogelijk te maken.

Voor deze validatie van de Scaled Flight Testing-aanpak brengen in een samengesteld internationale team, vier verschillende partijen elk hun eigen specifieke expertise in. Naast het opzetten en coördineren van de gehele validatie-activiteit, onderzoekt het Franse onderzoekscentrum ONERA de impact van het schalen en definieert het de samenhang van de control laws tussen het geschaalde voertuig en zijn op ware grootte schaalreferentie. Koninklijke NLR is als SFD-operator ook verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage, de integratie, de grondtesten en de vliegoperaties van de SFD, evenals voor de volledige Flight Test Instrumentation (om nauwkeurige gegevens over het vlieggedrag van de SFD te kunnen verzamelen). Het Italiaanse onderzoekscentrum CIRA heeft het navigatie- en controlesysteem voor de aansturing van de SFD en het Remote Pilot Ground Station ontworpen, geproduceerd en getest. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de Mission Flight Tests. Airbus heeft de doelstellingen van de demonstratie aan het begin van het project gegeven en ondersteunt de verschillende fasen van de SFD-ontwikkeling gedurende het gehele project.

Landing van de SFD op vliegbasis Deelen.

Aanvullende informatie:

  • Klik hier om een korte video van de eerste vlucht van de SFD te bekijken.
  • Lees meer over de SFD op de NLR-website: https://www.nlr.org/sfd.
  • Of kijk hier meer informatie over de relevante demonstrators.

De partners van het project zijn Airbus, NLR, ONERA en CIRA, met ondersteuning van Orange Aerospace.

Het project ontvangt financiering van Clean Sky 2 Joint Undertaking via het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst 717183 en 945583.