KLM Royal Dutch Airlines, Royal Schiphol Group, Airbus, Koninklijke NLR en TU Delft gaan een intensieve samenwerking aan om de technologische ontwikkeling naar klimaatneutraal vliegen in 2050 te realiseren. Om de start van het gezamenlijke initiatief Flying Vision te markeren, tekenden de vijf partijen maandagavond 11 april een samenwerkingsovereenkomst.

Klimaatverandering is een realiteit. Hoewel luchtvaart een grote bijdrage levert aan de welvaart en het welzijn van mensen over de hele wereld, draagt ze ook bij aan klimaateffecten. Zonder actie zal die bijdrage exponentieel toenemen. Om de internationale ambitie van een volledige klimaatneutrale luchtvaart in 2050 te realiseren, zijn snellere en radicalere veranderingen noodzakelijk. Michel Peters, CEO Koninklijke NLR: “Om de complexe, mondiale uitdaging het hoofd te bieden werken luchtvaart-onderzoekscentra nauw samen in het Europese samenwerkingsverband EREA. De overeenkomst die we nu hebben ondertekend, zorgt ervoor dat kennisinstellingen ook nauwer kunnen gaan samenwerken met een van de grootste vliegtuigbouwers in de wereld. Dit versterkt niet alleen de positie van het Nederlandse bedrijfsecosysteem in Europees verband, maar het zorgt er ook voor dat innovaties sneller hun weg vinden naar concrete toepassingen. Dit moet eraan bijdragen dat we sneller de noodzakelijke klimaatdoelen bereiken.”

Open en innovatief
Het Flying Vision-initiatief streeft er naar een open innovatief ecosysteem te ontwikkelen. Dat betekent dat de betrokken partijen technologische doorbraken en nieuwe kennis met anderen delen en dat iedereen die wil bijdragen aan het verduurzamen van de luchtvaart zich hierbij aan kan sluiten.
De samenwerking zal zich onder andere richten op: het ontwikkelen van nieuwe typen vliegtuigen die zeer energiezuinig zijn; het gebruik van 100% duurzame energie; klimaatneutrale logistieke operaties van de luchtvaart en de implicaties van duurzame luchtvaart voor de passagier. Ook het stimuleren van ondernemerschap en het opleiden van nieuw talent is een belangrijke pijler.

Holistische aanpak en fysieke ontmoetingsplaats
Doordat de vijf grondleggers van Flying Vision complementair aan elkaar zijn en ieder een specifiek onderdeel van de luchtvaartketen vertegenwoordigt, wordt er niet alleen naar deeloplossingen gekeken maar kan er gewerkt worden aan geïntegreerde oplossingen voor de gehele luchtvaart. De overgang naar duurzame brandstoffen is bijvoorbeeld een uitdaging die de hele keten raakt en dus in gezamenlijkheid sneller aangepakt kan worden. Het delen en gezamenlijk ontwikkelen van kennis staat op deze manier centraal en versnelt het innovatieproces. Deze holistische manier van samenwerken gebeurt nog niet op grote schaal in de internationale luchtvaartsector.

Ondertekening op Schiphol door (van links naar rechts): Pieter Elbers (President en CEO KLM), Guillaume Faury (CEO Airbus), Henri Werij (Decaan TU Delft), Michel Peters (CEO NLR) en Dick Benschop (President en CEO Royal Schiphol Group).


Flying Vision is in lijn met het Nationaal Groeifondsvoorstel ‘Luchtvaart in transitie‘. Meer algemene informatie over de visie van NLR op duurzame luchtvaart vind je op onze website.