F35

Een toekomstbestendige digitale leeromgeving dat is waar de KMSL in samenwerking met Koninklijke NLR en BlueTea de komende jaren hard aan werkt. De digitale leeromgeving moet helpen om de steeds complexere onderhoudstaken gericht en effectief aan te leren.

In het Defensie Technologie Project IDTEAM, dat staat voor Integrated Digital Training Environment for Aircraft Maintenance, onderzoekt het team een toekomstbestendig ‘leer-ecosysteem’. Hierbij worden nieuwe digitale trainingsmiddelen op een slimme manier geïntegreerd in de bestaande bedrijfsvoering en systemen van Defensie. De koppeling van leermiddelen draagt bij aan een gepersonaliseerde leeromgeving, waardoor er adaptief getraind kan worden. Leerlingen worden op deze manier sneller en gerichter geholpen.


IDTEAM project | Learning Eco SystemHet onderzoek richt zich op digitale leermiddelen voor de opleidingen en kwalificaties van de toekomstige vliegtuigmonteur. Daar moeten de komende jaren flink wat stappen in worden genomen, omdat bij nieuwe vliegtuigen – zoals de F35 – geen trainingstoestel meer zal worden aangeschaft waarop de aanstaande monteurs complexe onderhoudstaken kunnen uitvoeren. De digitale leeromgeving met nieuwe trainingsmiddelen maakt de monteurs op een interactieve en realistische wijze vertrouwd met toekomstige taken.

Het ontwikkelde toekomstscenario waarmee de digitale leeromgeving getest wordt.

Het IDTEAM – een samenwerking van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) met Koninklijke NLR en BlueTea – voert testen uit om in de digitale leeromgeving de voortgang van de monteur in zijn loopbaan gedetailleerder bij te houden. Objectieve en subjectieve informatie worden vanuit verschillende leermiddelen opgeslagen in een database en gepresenteerd in het persoonlijk dashboard. Zowel de manager, de instructeur, als de leerling heeft inzicht in de prestaties en leeropbrengst. Het hoofddoel van dit projectjaar is om een systeem te maken dat automatisch een aanbeveling doet voor een volgende leertaak. Op deze manier kan de juiste persoon op de juiste taak worden gezet. Gepersonaliseerd leren wordt ook wel adaptief leren genoemd, en past daarom binnen de 5e generatie luchtmacht: de adaptieve krijgsmacht.

Koninklijke NLR leidt en voert het onderzoek uit, en werkt aan de slimme koppeling van de nieuwe en bestaande systemen. BlueTea maakt software en bouwt de testapplicaties, zoals een applicatie waarin een deel van een pre-flight procedure op een Apache gepersonaliseerd geoefend kan worden. De KMSL en JIVC (het IT-bedrijf van Defensie) leveren hun kennis en expertise aan om alles aan te laten sluiten op de wensen en eisen vanuit Defensie.

Voor meer informatie over opleiden en training, zie: Education and Training – NLR

Screenshot van de ontwikkelde applicatie door BlueTea waarmee de koppeling van verschillende leerdata getest kan worden.