Onderzoeksinstellingen uit een tiental landen zien een aanpak van een milieubelastende luchtvaart als een gemeenschappelijk doel. In een gezamenlijke verklaring onderstrepen ze daarbij het belang van onderzoek naar een duurzame luchtvaart die voldoet aan de behoefte van de samenleving.

Het is voor de luchtvaartindustrie simpelweg geen optie meer om op dezelfde voet voort te zetten als het om uitstoot gaat. Het doel is om vliegen zo ‘groen’ mogelijk te maken waardoor het nagenoeg geen nadelige milieu-impact meer heeft. Om deze transformatie mogelijk te maken hebben onderzoeksinstellingen uit 13 landen hun krachten gebundeld in de groep ‘Zero Emission Aviation’ (ZEMA). Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum – NLR is een van de ondertekenaars van deze gezamenlijke verklaring voor duurzame luchtvaart.

Strategieën met focus op groei die de luchtvaartindustrie decennialang kenmerken, passen niet langer in ons toekomstbeeld. De ZEMA-groep is van mening dat duurzame luchtvaart niet zal worden bereikt als de industrie de nadruk legt op een voortdurende, stapsgewijze ontwikkeling van bestaande vliegtuigen en motoren. Daarom stimuleert de groep de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. Als voorbeeld zullen duurzame brandstoffen een belangrijke rol gaan spelen omdat verbrandingsprocessen met huidige fossiele brandstoffen zorgen voor uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Daarnaast zetten onderzoekers zich in om alternatieve energiebronnen toe te passen voor nieuwe voortstuwingstechnologie. Ook zetten de initiatiefnemers van de ZEMA-groep zich in om vliegroutes te optimaliseren zodat vliegtuigen op een klimaatvriendelijke manier de meest logische afstand kunnen overbruggen. Andere relevante aanverwante aandachtsgebieden zijn stedelijke mobiliteit en elektrisch aangedreven vliegtuigen.

Alle onderzoeksinstellingen die de ZEMA-overeenkomst hebben ondertekend, gaan een verbintenis aan om samen een duurzame luchtvaart te ontwikkelen die voldoet aan de behoefte van onze samenleving. Maar de klok tikt. Afgevaardigden van de klimaatconferentie van Parijs in 2015 verklaarden dat de netto uitstoot van broeikasgassen vanaf de tweede helft van deze eeuw nul zou moeten zijn. Daarop aanvullend roept de Europese Green Deal op om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken – een doelstelling die, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, aanzienlijke investeringen zal vergen.

Het elektrisch aangedreven onderzoeksvliegtuig van NLR, de PH-NLX. In de nabije toekomst wil NLR de energievoorziening uitbreiden met waterstof als Range Extender om de vliegduur te verlengen.